Pasirinkto mėnesio archyvas: kovo 2014

LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis: žemės įsigijimo peripetijos

by 2014-03-19 0

Kovo 5 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis, kuriame vienas intensyviausiai svarstytų klausimų susijęs su žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Nr. IX-1314) projekte numatytomis naujomis savivaldybių funkcijomis. Žemės ūkio ministerijai ir Seimo Kaimo reikalų komitetui LSA teikė pastabą, kad savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos leidimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemę yra perteklinis dokumentas. Tokių leidimų išdavimo procedūra didina administracinę naštą ne tik verslui, bet ir piliečiams bei administracinių paslaugų teikėjams. Taip pat akcentuota tai, kad nėra įvertintos finansinės sąnaudos šiai perteklinei funkcijai užtikrinti, o Įstatymo projekto rengėjai nėra apskaičiavę netiesioginės administracinės naštos padidėjimo.

Plačiau

URM paskelbė kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams teikti pasiūlymus dėl renginių, susijusių su Lietuvos narystės ES 10-mečiu

by 2014-03-14 0

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia visas pilietiškai aktyvias nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius prisidėti prie Lietuvos narystės ES 10-mečio paminėjimo ir viešinimo: stiprinti Lietuvos gyventojų įsitraukimą į Lietuvos ES politikos formavimą, didinti Lietuvos pasiekimų ES žinomumą, inicijuoti diskusijas visuomenei aktualiais ir rūpimais ES darbotvarkės klausimais, įtraukti į dialogą valstybės institucijas ir užsienio partnerius, skatinti dialogą dėl Lietuvos Europos politikos vizijos.

Plačiau

Europos savivaldybių ir regionų vadovų aukščiausiojo lygio susitikime – europinio valdymo tobulinimo ir ES atsako į išorės iššūkius klausimai

by 2014-03-13 0

Lietuvos delegacija ES Regionų komitete kovo 7-8 dienomis Atėnuose dalyvavo kasmetiniame Europos savivaldybių ir regionų aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame šalia visų kitų aktualijų dominavo dvi svarbesnės temos – europinio valdymo tobulinimas, stiprinant vietos ir regionų valdžių dalyvavimą sprendimų priėmimų procesuose bei klausimai susiję su ES atsaku į artimiausioje kaimynystėje vykstančius nerimą keliančius procesus.

Plačiau

Baltijos jūros regiono programa kviečia pateikti savo klausimus ir nuomonę dėl būsimos programos

by 2014-03-05 0

Europos teritorinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regiono programa, į kurią patenka visa Lietuvos teritorija, bus tęsiama ir 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu, kaip Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) tarptautinio bendradarbiavimo programa. Ji sieks stiprinti Baltijos jūros regiono teritorinę integraciją, remiant bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių – Danijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir šalių-partnerių – Baltarusijos, Norvegijos ir Rusijos.

Plačiau

Merijos kratosi papildomos naštos

by 2014-03-04 0

Savivaldybių vadovai stveriasi už galvų dėl siūlymų skirti vietos valdžiai naujas funkcijas reguliuojant žemės rinką. Merijos tikina, kad vadinamiesiems saugikliams užtikrinti jos neturi nei žmogiškųjų išteklių, nei lėšų. Savo nuogąstavimus Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) jau išreiškė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pataisas parengusiai […]

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal