Apie LSA

Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) – tai organizacija atstovaujanti savo narėms – 60-iai miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat asociacija stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos strategiją ir koordinuoja jų veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos, energetikos, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų pirkimų, žemės valdymo ir kaimo reikalų).

LSA koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių, teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas aktualiais klausimais.

LSA misija – realizuoti esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, darant įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai.

LSA tikslai ir uždaviniai:

  1. Atstovauti bendriesiems savivaldybių interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose;
  2. Dalyvauti rengiant ir tobulinant įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybių veikla;
  3. Įgyvendinti Lietuvoje Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas;

Atstovauti bendriesiems savivaldybių interesams užsienyje ir tarptautinėse organizacijose.

PASIRINKITE

Kontaktai

Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 6,
LT-01143 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6063
Faks. (8 5) 261 5366
El. p. bendras@lsa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 124111348

REKOMENDUOJAME

Not Gap