LSA istorija

Pasaulinėje vietos savivaldos deklaracijoje nurodyta: „Savivaldybės, remdamosi savo valdžia, turi teisę kurti asociacijas savo bendriems interesams apsaugoti ir remti, taip pat atitinkamoms paslaugoms savo nariams teigti“. Vietos valdymo organų teisė jungtis į asociacijas bei bendradarbiauti su analogiškomis institucijomis deklaruojama ir Europos vietos savivaldos chartijoje: „Vietinės valdžios organų teisė priklausyti asociacijai, siekiant ginti ir remti bendrus interesus, ir priklausyti tarptautinei vietinės valdžios organų asociacijai pripažįstama kiekvienoje valstybėje“.

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) buvo įkurta remiantis 1995 m. įstatymu „Dėl savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“. Įstatymu buvo suformuluotos LSA steigimo ir veiklos pagrindinės nuostatos, darbo tikslai, teisinis veiklos pagrindas. Šiuo metu asociacijos veiklą reglamentuoja LSA įstatai, kurie apibrėžia veiklos tikslus ir pagrindinius principus, asociacijos institucijų sudarymo, atšaukimo, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, kitus asociacijos veiklos aspektus.

Asociacija buvo įkurta ne tuščioje vietoje. Reikėtų pažymėti, kad dar 1924 m. Lietuvos miestų savivaldybės, siekdamos apginti savo interesus ir demokratiją, susivienijo ir įkūrė Lietuvos miestų sąjungą. 1991 – 1995 metais Lietuvoje veikė net 4 savivaldybių sąjungos, kurios buvo įsteigtos, atsižvelgiant į savivaldybių pakopas bei savivaldybių specifiką. Nors per keturis savo gyvenimo metus jos sugebėjo bendradarbiauti savivaldybių mokymo, ryšių su užsienio savivaldybių organizacijomis koordinavimo, žiniasklaidos srityje (leido žurnalą), tačiau buvo problematiška suformuoti bendrą savivaldybių poziciją esminiais klausimais ir nuosekliai šios pozicijos laikytis. Be to jos neturėjo stiprių techninių sekretoriatų. Todėl brendo idėja sukurti vieningą savivaldybėms atstovaujančią organizaciją.

Steigiamasis Savivaldybių asociacijos suvažiavimas įvyko 1995 m. birželio mėnesį. Asociacijos nariais tapo 55 (iš 56) savivaldybių. Netrukus po suvažiavimo buvo suformuoti ir Asociacijos valdymo organai. Asociacijos pagrindinis uždavinys buvo – tapti realia atsvara Vyriausybei. Tai nulėmė ir politinių organų formavimo principus bei veiklos pobūdį. Tik įsikūrusi Asociacija buvo tarsi tarp kūjo ir priekalo: iš vienos pusės ją spaudė vietos valdžia, iš kitos – centrinė.

Per 1995 – 1996 metus Asociacija atkakliai kovojo, įrodinėjo Seime ir Vyriausybėje, kad nebūtų siaurinamos savivaldybių teisės, kad būtų sprendžiami savivaldybes kamuojantys finansų ir biudžeto, nuosavybės, žemės valdymo, atsakomybių (uždavinių ir funkcijų) neapibrėžtumo klausimai.

Asociacijos pastangomis 1998 m. gruodžio mėn. buvo pasirašytas trišalis Finansų ministerijos, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos bendrų derybų dėl savivaldybių pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių protokolas.

Asociacijos užsispyrimo ir didelių pastangų dėka, Vyriausybės ir Asociacijos 2000 m. birželio 2 d. susitarimu „Dėl dvišalio bendradarbiavimo“ buvo sudaryta Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė komisija ir patvirtinti šios komisijos nuostatai. Dvišalės komisijos tikslas – interesų bei pozicijų tarp Vyriausybės ir Asociacijos derinimas, probleminių klausimų, kylančių dėl santykių tarp Vyriausybės institucijų ir savivaldybių, kurių jos negali išspręsti be valstybės institucijų pagalbos, nagrinėjimas, išvadų ir pasiūlymų savivaldos plėtrai aktualiais klausimais teikimas.

Šiandieninė Lietuvos savivaldybių asociacija – organizacija, vienijanti visas 60 savivaldybių, sprendžianti savo narių – savivaldybių – bendrąsias problemas, atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą. Tai, kad šiandien Lietuvoje yra tik viena, visoms savivaldybėms atstovaujanti bendra Asociacija – didelis privalumas, kurį vertina ir tarptautinės organizacijos.

PASIRINKITE

Kontaktai

Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 6,
LT-01143 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6063
Faks. (8 5) 261 5366
El. p. bendras@lsa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 124111348

LSA Facebook LSA LinkedIn

REKOMENDUOJAME

Not Gap