• Pirmas
  • Atstovaujame darbo grupėse

Atstovaujame darbo grupėse

 

 

Komisijos, tarybos, darbo grupės ir kt. Atstovo vardas, pavardė Pareigos
 
1. Nacionalinė regioninės plėtros taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
2. Neįgaliųjų reikalų taryba Edita Rudelienė LSA socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Trakų r. sav. merė
Audronė Vareikytė  LSA patarėja socialiniais klausimais
3. Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
4. Turizmo taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Vida Ablingienė (pakaitinė) LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
5. Nevyriausybinių organizacijų taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Žana Stepanovė (pakaitinė) LSA atsakingoji sekretorė
6. Nacionalinė sveikatos taryba Roma Žakaitienė LSA direktorė
Goda Keso (pakaitinė) LSA konsultantė sveikatos klausimais
7. Statistikos taryba Vida Ablingienė  LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
8. Tautinio paveldo produktų taryba Povilas Žagunis Panevėžio r. sav. meras
9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų gerovės centro taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patariamoji taryba Eugenijus Alesius Marijampolės sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
11. Kauno regioninė architektūros taryba Mantas Michaliunjo Birštono sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
12. Šiaulių regioninė architektūros taryba Daiva Bičkienė Joniškio r. sav. administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
13. Gamintojų ir importuotojų organizacijų kontrolės tarybos Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
14. Atliekų tvarkymo programos lėšų taryba Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
15. Standartizacijos taryba
16. Kultūrinės edukacijos taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
17. Lietuvos švietimo taryba Vytautas Laurinaitis LSA Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Šilutės r. sav. meras
18. Nacionalinė sporto taryba Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
19. Profesinio mokymo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
20. Mecenavimo taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
21. Lietuvos nacionalinio kultūros centro taryba Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
22. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
23. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
24. Vartotojų teisių apsaugos taryba Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
25. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba Andrius Klišonis LSA Sveikatos reikalų komiteto pirmasis pavaduotojas, Plungės r. sav. meras
26. Privalomojo sveikatos draudimo taryba Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
27. Triukšmo prevencijos taryba Gintaras Leperskas Vilniaus m. sav. administracijos Saugaus miesto departamento l. e. vedėjo pareigas
Goda Keso (pakaitinė) LSA konsultantė sveikatos klausimais
28. Jaunimo reikalų taryba Žana Stepanovė LSA atsakingoji sekretorė
29. Geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo klausimais sudaryta visuomeninė taryba Raimonda Rudukienė Vilniaus m. sav. administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja
30. ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018 – 2020 metų veiksmų plano koordinavimo taryba Viktorija Turauskytė Vilniaus m. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė
31. VšĮ „Versli Lietuva“ valdybos narė Roma Žakaitienė LSA direktorė
32. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas
Vida Ablingienė (pakaitinė) LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
33. Nacionalinis klimato kaitos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
34. Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
35. Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas Evaldas Navickas VšĮ Antakalnio poliklinikos direktorius
36. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetas Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
37. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas Povilas Žagunis Panevėžio r. sav. meras
Sigutis Obelevičius (pakaitinis) Anykščių r. sav. meras
38. 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas. Bendradarbiavimo per sieną programų (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos, Interreg V-A Latvija ir Lietuva, Interreg V-A Pietų Baltijos, Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną, Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną) stebėsenos komitetas
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
39. LAAIF (Aplinkos apsaugos investicijų fondo) programos atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos apsaugos klausimais
40. Sektoriniai profesiniai komitetai (kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras):

1)  Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo komitetas;

 

Jonas Mickus

 

LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais

2)  Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo komitetas; Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
3)  Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos komitetas; Adomas Andrušaitis Alytaus m. sav. Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas
4) Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos komitetas. Vilma Griškevičienė Šilutės r. sav. Kultūros skyriaus vedėja
Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
41. Klimato kaitos programos projektų atrankos komitetas Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
42. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Paramos verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijom, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ projektų atrankos komitetas Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
43. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės atrankos komitetai:
III komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ teikti Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
IV komitetas – išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektorines, ir projektų pagal Programos priemonę „Leader“ teikti Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA patarėjas teisės klausimais
V komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Vida Ablingienė (pakaitinė) LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
VIII komitetas – išvadoms dėl projektų Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
X komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
XV komitetas – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Jonas Mickus (pakaitinis) LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
44. Projekto „Naujos kartos prieigos plėtra“ priežiūros komitetas Roma Žakaitienė LSA direktorė
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
45. Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ įgyvendinimo priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
46. Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios prieigos infrastruktūroje“ projektų priežiūros komitetas Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
47. Nuolatinė Kelių priežiūros ir plėtros programos komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
48. Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
Roma Žakaitienė (pakaitinė) LSA direktorė
49. Valstybinė eismo saugumo komisija Mindaugas Sinkevičius LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras
50. Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija Roma Žakaitienė LSA direktorė
Ieva Andriulaitytė (pakaitinė) LSA atstovė Briuselyje
51. 2021-2030 m. Nacionalinės pažangos programos rengimo koordinavimo komisija Roma Žakaitienė (stebėtojo teisėmis) LSA direktorė
52. LR Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti Roma Žakaitienė LSA direktorė
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA patarėjas teisės klausimais
53. Rytų partnerystės komisija Ieva Andriulaitytė LSA atstovė Briuselyje
Jūratė Audra Strakšienė (pakaitinė) LSA raštvedė – direktoriaus sekretorė
54. Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisija Goda Keso LSA konsultantė sveikatos klausimais
55. Lietuvos standartizacijos departamento Vartotojų komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
56. Šeimos politikos komisija Rasa Šnapštienė Kauno m. sav. mero pavaduotoja
Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
57. Darnaus judumo mieste planų komisija Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
58. Sporto projektų komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
59. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
60. Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
61. Mokyklų bendruomenių metų minėjimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
62. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos vertinimo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
63. Geltonųjų autobusų skirstymo komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
64. BIM-LT projekto priežiūros komisija (projekto „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ priežiūros komisija) Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
65. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu, sukūrimas“ priežiūros komisiją Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
66. Geresnio reguliavimo priežiūros komisija
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
67. Nacionalinė Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija
68. Lietuvos pasirengimo dalyvauti pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ Dubajuje koordinavimo komisija
69. Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu komisija
Goda Keso (pakaitinė) LSA konsultantė sveikatos klausimais
70. Švietimo įstaigų modernizavimo programos ir Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
71. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo programų atrankos komisija Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
72. Komisija užsieniečių integracijos įgyvendinimui koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
73. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
Nijolė Putrienė Kauno m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotoja
Jonas Bartlingas Vilniaus m. sav. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius
Audronė Liesytė Klaipėdos m. sav. Socialinių reikalų ir socialinės paramos skyrius
74. Bendrojo duomenų apsaugos reglamentavimo įgyvendinimo koordinavimo komisija Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
75. Komisija valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
76. Tarpžinybinė komisija Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos įgyvendinimo ir veiksmingumo stebėsenai atlikti Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
77. Tuberkuliozės gydymo ir kontrolės priežiūros komisija Laima Kaveckienė LSA Sveikatos reikalų komiteto narė, Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja
78. Kraštovaizdžio išsaugojimo ir sutvarkymo projektų vertinimo komisija Gabriela Kuštan LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
79. Projekto „Atvirieji finansai“ priežiūros komisija Giedrius Lingis LSA konsultantas finansų ir ekonomikos klausimais
Simas Brusokas (pakaitinis) LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
80. Tarpinstitucinis šalies įvaizdžio koordinavimo tinklas Roma Žakaitienė LSA direktorė
81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė Komisija Mindaugas Sinkevičius

Kęstutis Vaitukaitis

Vitalijus Mitrofanovas

Šarūnas Vaitkus

LSA prezidentas, Jonavos r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Elektrėnų sav. meras

LSA viceprezidentas, Akmenės r. sav. meras

LSA viceprezidentas, Palangos m. sav. meras

82. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto priežiūros taryba Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
83. Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platforma Loreta Pesliakienė Anykščių r. sav. administracijos darbuotoja
84. Neįgaliųjų reikalų tarybos darbo grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
85. Darbo grupė dėl valstybės ir savivaldybių įsteigtų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymo teisinio reglamentavimo Birutė Šiaudinienė VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. buhalterė
86. Darbo grupė, kuri vadovaudamasi Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis, skirta įvertinti savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigas ir parengti konkrečius pasiūlymus įstaigų valdymui tobulinti Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA patarėjas teisės klausimais
87. Darbo grupė elektromobilių naudojimo skatinimo ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtros klausimams nagrinėti ir spręsti Vida Ablingienė LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais
88. Tarpinstitucinė darbo grupė pakuočių atliekų tvarkymo klausimams nagrinėti Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
89. Tarpinstitucinė darbo grupė dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės kontrolės ir gyventojų saugumo užtikrinimo Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan (pakaitinė) LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
90. Darbo grupė kalbos priežiūros (tvarkybos) sistemos reformos matmenims parengti Dalia Ivaškevičienė Ukmergės r. sav. administracijos, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė
91. Darbo grupė Tautodailės metų programos projektui parengti Sandra Daugirdienė Vilniaus etninės kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas
92. XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo darbo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
93. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti darbo grupė Jurgita Viršilienė Šilalės r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Vytautas Simelis (pakaitinis) Radviliškio r. sav. administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjas
Mantas Michaliunjo Birštono sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Eglė Skuodytė (pakaitinė) Trakų r. sav. administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistė
Saulius Rimas Kauno m. sav. administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjas
Vitalijus Juška (pakaitinis) Klaipėdos m. sav. administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas
Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
94. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties derybinė darbo grupė Audronė Vareikytė
LSA patarėja socialiniais klausimais
95. Darbo grupė parengti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį Ieva Paberžienė Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja
Sonata Dumbliauskienė Lazdijų r. sav. mero patarėja
96. Socialinių globos įstaigų pertvarkos stebėsenos grupė Audronė Vareikytė LSA patarėja socialiniais klausimais
97. Darbo grupė klausimas, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu, aptarti Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
Audronė Vareikytė (pakaitinė) LSA patarėja socialiniais klausimais
98. Darbo grupė nacionalinėms 5G ryšio diegimo veiksmų gairėms parengti Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Aleksandras Tiaškevičius (pakaitinis) LSA patarėjas teisės klausimai
99. Darbo grupė dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių nustatymo Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
100. Darbo grupė dėl Cukrinio diabeto gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF fondo lėšomis tvarkos aprašo Laima Sadauskienė VšĮ Lazdynų poliklinikos gydytoja endokrinologė
101. Darbo grupė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui parengti Alma Januškevičienė VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio Specializuotų paslaugų skyriaus gydytoja vaikų neurologė
102. Darbo grupė JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui Lietuvoje koordinuoti Gabriela Kuštan LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais
103. Tarpžinybinė darbo grupė smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo klausimais koordinuoti ir spręsti Nijolė Dirsienė Vilniaus m. sav. Krizių centro direktorė
104. Tarpinstitucinė darbo grupė „Slaugos ir globos paslaugų integravimo koncepcijai“ parengti Violeta Šimkūnienė LSA Socialinių reikalų komiteto narė, Elektrėnų sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Aistė Raulušaitienė VšĮ Centro poliklinikos Pirminės asmens sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė
105. Tarpinstitucinė darbo grupė naujo laikotarpio Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniam veiklos planui parengti Aleksandras Tiaškevičius LSA patarėjas teisės klausimais
106. Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė Jonas Mickus LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
107. Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupė Ausma Miškinienė LSA viceprezidentė, Lazdijų r. sav. merė
Povilas Žagunis (pakaitinis) Panevėžio r. sav. meras
108. Pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planų koordinavimo grupė Gediminas Vaičionis LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
109. Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ koordinavimo grupė Goda Keso LSA konsultantė sveikatos klausimais
Agnė Kazlauskienė (pakaitinė) LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
110. Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo stebėsenos ir koordinavimo darbo grupė Simas Brusokas LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais
Gediminas Vaičionis (pakaitinis) LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais
111. Koordinacinė darbo grupė dėl maisto atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje Agnė Kazlauskienė LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais
112. Projekto „Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse“ vykdymo priežiūros grupė Jonas Mickus LSA patarėjas įšvietimo ir kultūros klausimais
 
 

 

 

Atgal