LSA pasirašė bendradarbiavimo susitarimus dėl „Merų pakto“ iniciatyvos koordinavimo

by 2012-01-30 0

Sausio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Europos Komisijos energetikos generaliniu direktoratu, kuriuo LSA tapo vietiniu Merų pakto iniciatyvos koordinatoriumi. Pasirašiusi šį susitarimą, LSA įsipareigojo teikti paramą bei koordinuoti Paktą pasirašančiųjų vietos valdžios institucijų veiksmus bei skatinti savivaldybių prisijungimą prie šios iniciatyvos. Be to, siekiant užtikrinti efektyvų metodinės pagalbos teikimą savivaldybėms, prisijungusioms prie Merų pakto, buvo pasirašytas LSA ir Kauno regioninės energetikos agentūros (KREA) bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo LSA įsipareigojo veikti kaip Pakto iniciatyvos informacinis koordinatorius, o KREA bus atsakinga už metodinės pagalbos, rengiant Darnios energetikos veiksmų planus, teikimą savivaldybėms. 

Plačiau

Kitąmet Vilniuje gali būti surengta Rytų partnerystės ir ES šalių vietos ir regionų valdžios institucijų metinė konferencija

by 2012-01-19 0

Europos Sąjungos Regionų komiteto (ES RK) sekretoriatas siūlo vieną svarbiausių savo išorės politikos renginių – Rytų partnerystės ir ES šalių vietos ir regionų valdžios institucijų metinę konferenciją (CORLEAP) – 2013 metais surengti Vilniuje, kai Lietuva pirmininkaus ES.

Plačiau

Bibliotekos ir gyventojai raginami aktyviai dalyvauti „Savivaldos savaitėje“

by 2012-01-18 0

Vasario 6-10 dienomis Lietuvos viešosiose bibliotekose vyks „Savivaldos savaitė bibliotekose“, kurios metu gyventojai bus skatinami viešosiose bibliotekose susitikti su vietos politikais ir tarnautojais bei elektroninėje anketoje išsakyti savo nuomonę apie vietos savivaldos institucijų veiklą ir regionui aktualias problemas, kurias galėtų padėti spręsti vietos savivaldybės.

Plačiau

Savivaldybių specialistai kviečiami dalyvauti Regionų komiteto konsultacijose dėl teisės į trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimą

by 2012-01-13 0

Europos Sąjungos Regionų komitetas (ESRK) rengia nuomonę dėl teisės į šeimos susijungimą taikymo direktyvos ir prašo savivaldybių administracijų specialistų, kuruojančių šiuos klausimus, pateikti savo pastabas dėl teisėtai ES šalyse gyvenančių užsieniečių iš trečiųjų šalių (teisėtai gyvenančių imigrantų iš ne ES valstybių narių) teisės į šeimos susijungimą taikymo. Ši direktyva taikoma visoje ES, išskyrus Airiją, Daniją ir Jungtinę Karalystę.

Plačiau
Atgal