Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Kazimieras Barauskas - Baras
Žudžiai, Panevėžio rajono savivaldybė, 1904 m. kovo 28 d.

Kunigas, publicistas KAZIMIERAS BARAUSKAS-BARAS gimė 1904 m. kovo 28 d. Žudžiuose, Ramygalos vlsč., Panevėžio r. Baigęs Barklainių pradžios mokyklą, 1918 m. įstojo į Panevėžio gimnaziją. 1922–1929 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. 1925–1929 m. lygiagrečiai lankė teologijos paskaitas Kauno universitete. 1929 m. gegužės 25 d. įšventintas kunigu. 1930 m. Vytauto Didžiojo universitete gavo bažnytinės teisės licenciatą. 1930–1931 m. kunigavo Užpaliuose, 1931–1933 m. – Anykščiuose, 1934–1935 m. Pandėlyje, vėliau keletą metų – Biržuose. Nuo 1927 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje, tuo atkreipdamas bažnytinės vyresnybės dėmesį. Jo publikacijas (slapyvardžiais K. Baras, K. Didžiulis, K. Mažylis, K. Tilinis, J. Tyla, J. Vaškelis, Ašbaras, K. B.) spausdino „Rytas“, „Pavasaris“, „Panevėžio balsas“, „Šaltinis“, „Ateitis“‘ „Naujoji vaidilutė“ ir kiti periodiniai leidiniai. 1937 m. iš Biržų buvo pakviestas į Kauną ir paskirtas vadovauti Katalikų spaudos biurui. Nuo 1939 m. redagavo Katalikų veikimo centro (KVC) leidinį „Mūsų laikraštis“. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno Čikagoje (JAV). Dirbo „Draugo“ laikraščio redakcijoje. Išleido knygas „Bolševizmo siaubas“ (1941), „Tremtinio pergyvenimai“ (1943). Po mirties išleista jo religinių straipsnių knyga „Prisikėlimo žmonės“ (1974). Mirė 1972 m. lapkričio 5 d. Čikagoje.

Šaltiniai:
Literatūra: Lietuvių dvasininkai kūrėjai. Vilnius: UAB leidykla POLI, 2000, p. 589.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija