Šiandien 2022 m. liepos 3 d., sekmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Juozas Prunskis - prelatas, publicistas, ,,XX amžiaus“ redaktorius, Utenos miesto Garbės pilietis
Žvilbučių k., Daugailių parapija, Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1907 m. gruodžio 22 d.

Juozas Prunskis Gimė 1907 12 22 Daugailių parapijoje Žvilbučių k. Kunigas, žurnalistas. 1918–22 mokėsi Utenos ,,Saulės“, 1922–25 – Rokiškio gimnazijose. 1925–27 mokytojavo Dulių prad. mokykloje. 1927–32 studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Licenciatu baigė VDU Teologijos–filosofijos fak. teologijos skyrių. Nuo 1929 rašė ,,Ryte“, ,,Skautų aide“, ,,Panevėžio balse“, ,,Darbininke“, ,,Tiesos kelyje“ ir kt. 1932–34 Kupiškio vikaras. 1934–36 dirbo Pažaislio vienuolyne. 1936–40 šv. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos kapelionas, ,,XX amžiaus“ redaktorius, Katalikų Veikimo Centro informacijos biuro vedėjas. 1940 pasitraukė į Vokietiją. 1944–45 bažnytinę teisę studijavo Vašingtone. Bažnytinių teisių dr. (1945). 1945–93 pastoracinį darbą dirbo šv. Jurgio lietuviškoje, vėliau šv. Simfarozos bei Visatos Karalienės nelietuviškose par-jose, ,,Draugo“ redakcijoje, rengė lietuviškas radijo programas, skaitė pamokslus Lietuvai, redagavo marijonų žurnalą “The Marian“ (anglų kalba), dėstė žurnalistiką Pedagoginiame lituanistikos institute, buvo aktyvus Lietuvių fondo narys. Lietuvių Rašytojų sąjungos Garbės narys (1982). Prelatas (1987). Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos Garbės Mecenato diplomantas (1991). Utenos miesto Garbės pilietis (1997). Nuo 1993 gyvena Ateitininkų namuose Lemonte. Parašė kelis tūkst. straipsnių įvairia tematika. išleido 37 knygas: ,,Maskva be kaukės“ (vert. su kun. A. Sušinsku, 1931), ,,Pareiga“ (1934), ,,Taip mirė nemirtingieji“ (1941), ,,Komunizmas ir revoliucija Amerikoje“ (1942), ,,15 sušaudytų kunigų Lietuvoje“ (1943), ,,Bolševikų kalėjime ir Sibiro ištrėmime“ (1944), ,,Aušros vartų Marija“ (1950), ,,Metai su Dievu“ (1958) ir kt.

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija