Šiandien 2022 m. liepos 3 d., sekmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Jonas Dereškevičius
Susninkų kaime, Kalvarijos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, Lazdijų rajono savivaldybė, 1891 m. kovo 7 d.

Seinų apskrities pradedamųjų mokyklų inspektorius. seminariją. Dirbo įvairiose Lietuvos mokyklose. Seinų „Žiburio“ gimnazijoje mokytoju, vėliau pradinių mokyklų inspektoriumi Seinų, Suvalkų, Augustavo apskritims. 1923 – 1926m. pradinių mokyklų inspektorius neokupuotoj Seinų apskrities daly. 1917m. Seinų miesto ir apylinkės atstovas Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 1919 – 1920m. organizavo šaulius ir gynimo komitetus, rinko savanorius kariuomenei ir milicijai, šauliams, vadovavo kovose. Seinų apskrity organizavo mokyklų tinklą, aplankė kiekvieną šeimą, ragindami leisti vaikus į pradinę mokyklą. Dalyvavo tuometiniuose laikraščiuose ir žurnaluose „Šaltinis“, „Lietuvos aidas“, „Rytas“, „Trimitas“. 1926m. Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas, vėliau direktorius, 1929m. – Kauno miesto pradžios mokyklos vedėjas. Nuo 1941m. rugpjūčio 1d. paskirtas Zarasų apskrities pradžios mokyklų vyresniuoju inspektoriumi, o nuo 1941m. gegužės 1d. Vilniaus miesto atsargos II laipsnio vyresniuoju inspektoriumi. Mirė sulaukęs 97 metų. Palaidotas Kaune.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija