Šiandien 2022 m. birželio 27 d., pirmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Juozas Bagdonas
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1866 m. balandžio 6 d.


Juozas Bagdonas (Bagdonavičius) (gydytojas, knygnešys, lietuvių spaudos darbuotojas, politinis veikėjas) gimė 1866 m. balandžio 6 d. Slibinuose, Vilkaviškio apskritis, dab. Vilkaviškio raj. Mirė 1956 m. birželio 8 d. Klyvlende. 1979 m. spalio 27 d. jo urna perlaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse.
1878–1886 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1886–1889 m. studijavo mediciną Varšuvoje ir 1889–1891 m. Maskvoje. 1886 m. pradėjo rašyti „Aušroje“, dalyvavo varpininkų suvažiavimuose.
1892–1899 m. gydytojas Naumiestyje ir Vilkaviškyje, kartu su A. Sulkevičiumi platino lenkų socialistų literatūrą, dalyvavo Lenkijos socialistų partijos, vėliau – Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje. Vertė Vilhelmo Liebknechto brošiūras. 1893 m. areštuotas ir tardomas dėl brolio Jurgio, pagauto su draudžiamais raštais, vadinamojoje „Sietyno“ byloje. 1896 m. suėmus knygnešį Jašinską, atiduotas policijos priežiūron. 1897 m. areštuotas ir kalinamas Kalvarijos kalėjime, paleistas už 300 rb užstatą, slapstėsi, o 1899 m. kovo mėn., gavęs pranešimą, kad yra tremiamas į Viatkos guberniją, pabėgo.
1899–1906 m. – emigrantas, gyveno Rytų Prūsijoje, Britanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Škotijoje. 1899–1903 ir 1904–1905 m. redagavo „Varpą“ ir „Ūkininką“, 1901–1903 m. „Naujienas“, padėjo Alfonsui Moravskiui leisti „Aidą Lietuvos darbininkų gyvenimo“, 1906–1907 m. Vilniuje redagavo „Lietuvos Ūkininką“.
Dalyvavo rengiant Paryžiaus pasaulinę parodą. Londone organizavo „Šviesos“ draugiją. 1902 m. lapkričio 15 d. dalyvavo Lietuvių demokratų partijos steigiamajame suvažiavime, buvo Lietuvos Demokratų Partijos CK narys iki 1907 m.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1914–1918 m. tarnavo kariuomenėje karo gydytoju Vilniuje, Maskvoje. 1919–1922 m. Sveikatos departamento direktorius, 1922–1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto profesorius, 1923–1924 m. fakulteto dekanas. 1935 m. įsteigė Lietuvos blaivinimo sąjungą, jos pirmininkas, 1937-1938 m. redagavo žurnalą „Blaivioji Lietuva“, 1938-1940 m. „Blaivybė ir sveikata“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. emigravo į JAV.


Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Bagdonas


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija