Šiandien 2022 m. birželio 27 d., pirmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Kazimieras Senkus
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1917 m. sausio 24 d.

Kazimieras Senkus (kunigas, vargonininkas, pedagogas, chorvedys)gimė 1917 m. sausio 24 d. Teiberių k., Vilkaviškio valsč. ir apskr.
1928–1934 mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, o 1935–1940 - Vilkaviškio kunigų seminarijoje. Teologijos mokslus baigė Münsterio universitete Vokietijoje. 1942 m. gegužės 30 d. Miinsteryje įšventintas į kunigus. Iki 1943 m. - vikaras Roxelyje prie Münsterio. 1942–1944 - lietuvių kapelionas Saksonijoje. 1945-1946 lankė Regensburgo bažnytinės muzikos mokyklą. 1947–1950 Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute (Pontifici Instituto di Musica Sacra) Romoje studijavo grigališkąjį choralą, kompoziciją, fortepijoną, vargonus, dirigavimą (dėst. Higino Angles, P. Toma ir kiti pedagogai). Už diplominį darbą „Canto populäre religioso nella Lituania catolica“ gavo magistro laipsnį. 1950–1954 Šv. Kazimiero kolegijos Romoje - giedojimo mokytojas, vargonininkas ir chorvedys. Jo vadovaujamas vyrų choras giedojo kolegijos pamaldose sekmadieniais ir įvairių švenčių metu, dalyvavo Vatikano radijo lietuviškose laidose. 1954 m. iš Baltų instituto Vokietijoje (Bonoje) gavo lietuvių liaudies dainų studijų stipendiją ir 1956 m. parašė studiją „Die Formen der litauischen Volkslieder“ („Lietuvių liaudies dainų struktūra“). 1955–1960 - klebonas Hechingene, parengė giesmyną „Garbė Dievui" (1960). 1960–1962 Tübingene (konvikte Wilhelmstift) mokė giedoti klierikus. Iki 1996 m. - Rottenburgo-Stuttgarto vyskupijos lietuvių kapelionas, Lietuvių misijos vedėjas. Du kartus lankėsi JAV, yra Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikų sąjungos narys.
K. Senkus religinės muzikos ir giedojimo klausimais nemažai rašė spaudoje, rinko lietuvių liaudies dainas ir jas harmonizavo, sukūrė giesmių ir mišias „Missa Verbum Caro“, išleido tris plokšteles: „Kur bėga Šešupė“, „Skambėkit giesmės“, „Ričardas Daunoras“ (1982–1983), parengė „Liturginį giesmyną" (1993). 1996 m. kunigas grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune.


Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Senkus


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija