Šiandien 2022 m. liepos 1 d., penktadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Leonas Kriaučeliūnas
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1919 m. lapkričio 28 d.

Leonas Kriaučeliūnas (veterinarijos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas) gimė 1919 m. lapkričio 28 d. Žyniuose, Žaliosios valsč., Vilkaviškio apskr. Mirė 1997 m. lapkričio 25 d. Lemonte, Ilinojaus valstija, JAV.
1940–1944 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje (LVA). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė Hanoverio aukštąją veterinarijos mokyklą. 1947 m. - daktaras. 1995 m. - LVA garbės daktaras .
1949 m. persikėlė į JAV. 1953 m. Čikagos priemiestyje įsteigė smulkiųjų gyvūnų ligoninę ir joje dirbo. 1963 m. su žmona Čikagoje įsteigė Marijos Montesori lietuviškus „Vaikų namelius“, kurie vėliau pavadinti jų vardu, veikė iki 1995 m.
1968 m. Amerikos ir Kanados lietuvių, 1972 m. Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetų pirmininkas. JAV lietuvių bendruomenės, „Lietuvos vyčių“, Amerikos lietuvių tarybos, Bendrojo Amerikos lietuviu fondo (BALF), Amerikos lietuvių tautinės sąjungos veikėjas, nuo 1984 m. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos centro valdybos pirmininkas), korporacijos Neo-Lithuania veikėjas. Lietuvių tautinio kultūros fondo vienas steigėjų ir veikėjų.
Savo iniciatyva ir lėšomis 1996 m. įkūrė LVA smulkiųjų gyvūnų kliniką, pavadintą jo vardu.
Įvertinimas: 1996 m. - Gedimino 3 laipsnio ordinas.

Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Kriauceliunas


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija