Šiandien 2022 m. liepos 3 d., sekmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Stasys Baras
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1920 m. gegužės 26 d.

Stasys Baranauskas-Baras (lietuvių dainininkas (tenoras), JAV lietuvių bendruomenės veikėjas) gimė 1920 m. gegužės 26 d. Mierčiuose, Žaliosios valsč., Vilkaviškio apskr. Mirė 2006 m. liepos 12 d. Oak Brooke prie Čikagos, Ilinojaus valstijoje, JAV. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dainavimo mokėsi Kauno konservatorijoje ir J. Būtėno studijoje. Nuo 1944 m. studijavo dainavimą ir dalyvavo koncertuose Vokietijoje, vėliau Vienoje, Čikagoje, Romoje.
1943 m. Kaune debiutavo kaip solistas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948–1949 m. koncertavo Didžiojoje Britanijoje. 1949 m. persikėlė į JAV ir koncertavo Australijoje, Italijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, ir kitur, dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje Austrijoje. Daugiausia koncertavo JAV, Čikagos lietuviu operoje sukūrė 13 vaidmenų, įrašė plokštelių.
Nuo 1958 m. dirbo Standard Federal banke Čikagoje, 1983-1998 m. šio banko direktorių tarybos narys.
Pakviestas JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių, 1991 m. suorganizavo dviejų savaičių trukmės Lietuvių muzikos festivalį Čikagoje, šio festivalio vykdomojo komiteto pirmininkas. Festivalio metu vyko ir VII-oji JAV ir Kanados Lietuvių dainų šventė.
Nuo 1977 m. Lietuvių Fondo narys, direktorių Tarybos narys, Garbės komiteto narys, pirmą kartą į Lietuvių Fondo direktorių Tarybą išrinktas 1974 metais, po to perrinktas 10 kartų. Šešias kadencijas (1982–1985 m. ir 1988–1991 m.) Lietuvių Fondo direktorių Tarybos pirmininkas, 1993–1995 m. ir 2002 m. Valdybos pirmininkas. Jo vadovavimo metais fondo administracijoje, finansų tvarkyme, darbuose ir veikloje įvesta daug naujovių.
1998 m. Lietuvos prezidento rinkimuose rėmė Valdą Adamkų. 1997 m. įsteigė S. Baro fondo premiją jauniems Lietuvos dainininkams.
Įvertinimas: 1999 m. - Gedimino 3 laipsnio ordinas.

Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Baras


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija