Šiandien 2022 m. birželio 27 d., pirmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė Leonas Prūseika
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1887 m. lapkričio 10 d.

Leonas Prūseika , tikroji pavardė – Albertas Vabalas (teisininkas, LSDP veikėjas, JAV lietuvių socialdemokratų spaudos darbuotojas) gimė 1887 m. lapkričio 10 d. Daugėlaičiuose, Vilkaviškio raj. Mirė 1961 m. kovo 24 d. Čikagoje.
1907 m. baigė Liepojos gimnaziją. Nuo 1906 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, dirbo su Užnemunės jaunimu, „Šviesos“ draugijoje. 1907–1909 m. Peterburgo universitete studijavo teisę, LSDP kuopelės sekretorius.
1909 m. rugsėjo mėn. suimtas, iki 1911 m. gegužės mėn. kalėjo Suvalkų Kalvarijos kalėjime, vėliau iki gyvos galvos ištremtas į Kanską Sibire. 1911 m. spalio mėn. pabėgo į Maskvą ir per Vilnių, Pilviškius, Eitkūnus, kur buvo motinos tėviškė, pasikeitęs pavardę į Prūseikos (motinos pavardė), emigravo į JAV.
1912–1917 m. laikraščio „Laisvė“ redaktorius. 1913 m. Amerikos lietuvių socialistų sąjungos literatūros komiteto pirmininkas. 1915 m. jo iniciatyva įkurta Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1915–1917 m. ir 1924–1930 m. – jos pirmininkas.
1917 m. išvykus į Rusiją Levui Trockiui ir Nikolajui Bucharinui, Nemanovo pavarde redagavo dienraštį „Novyj mir“. 1919 m. – JAV KP narys, perėmė ALSS lietuvių siuvėjų laikraštį „Darbas“ ir jį redagavo iki 1929 m. 1930–1931 m. ir 1936–1961 m. – „Vilnies“ redaktorius. Grįžęs į ALSS, 1931–1936 m. buvo „Naujosios Gadynės“ redaktorius. 1932 m. jo iniciatyva įkurta Lietuvių darbininkų draugija, 1932-1935 m. draugijos pirmininkas.


Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Pruseika


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija