Šiandien 2022 m. birželio 27 d., pirmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal metus
  ← Atgal

Gimė rašytojas Vytautas Jakševičius-Alantas
Sidabravas, Radviliškio rajono savivaldybė, 1902 m. birželio 18 d.

Mokėsi pas daraktorius Sidabrave ir Šeduvoje. 1923 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1923–1924 m. studijavo humanitarinius mokslus KU (Kauno universitetas). 1929 m. baigė Montpellier universitetą Prancūzijoje. 1930–1934 m. dirbo Eltoje redaktoriumi, 1934–1939 m. Lietuvos aido vyr. redaktorius. 1940 m. Vytautas Alantas išrinktas Lietuvos Žurnalistų sąjungos pirmininku. 1941–1944 m. jis buvo Vilniaus teatro direktorius.
1944 m. rašytojas pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV. 1967–1971 m. Lietuvių žurnalistų draugijos pirmininkas.
Vytautas Alantas buvo vienas žymiausių tautininkų kultūrinės politikos ideologų. Išleido apsakymų rinkinius Artisto širdis (1930), Tarp penkių ir septynių (1934), publicistikos knygą Žygiuojanti tauta (1939), sukūrė pjesių. Išeivijoje parašė romanus Pragaro pošvaistės (1951), Tarp dviejų gyvenimų (1960), Amžinasis lietuvis (2 t. 1972), Šventaragis (2 t. 1972–1974), Liepkalnio sodyba (1977), Aušra Paliūnuose (1986), novelių (rink. Ant siūbuojančios žemės (1946), Svetimos pagairės (1954), Nemunas teka per Atlantą (1970), Atspindžiai ūkanose (1976), Gelmių balsai (1984), apybraižą Romas Kalanta (1976), dramų, eilėraščių. Svarbiausios mintys apie lietuvių tautą, jos praeitį bei rūpestis jos ateitimi sutelktos paskutinėje V. Alanto knygoje Tauta istorijos vingiais. Ideologiniai mąstymai (1990).
Rašytojas Vytautas Alantas mirė 1990 m. balandžio 24 d. Detroite (JAV). 1992 m. jo palaikai perlaidoti Kaune.

Šaltiniai:
Literatūra: http://www.radviliskiobiblioteka.lt/Krastotyra/Krastieciai


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija