Šiandien 2022 m. liepos 1 d., penktadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
  ← Atgal

Gimė Antanas Bendorius
Giraitėliuose, Lazdijų valsčiuje, Seinų apskrityje., Lazdijų rajono savivaldybė, 1904 m. gegužės 14 d.

Žymus geografas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas. 1918 – 1926m. mokėsi Seinų (Lazdijų) „Žiburio“ gimnazijoje, 1926 – 1932m. – Vytauto Didžiojo universitete. Geografijos žinias plėtė Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose. Dėstė geografiją Kauno ir Klaipėdos gimnazijose, Pedagoginiame institute ir įvairiuose kursuose. Priklausė Šaulių organizacijai ir 1922 – 1923m. dalyvavo šaulių kautynėse su lenkų partizanais. Aktyviai dalyvavo ateitininkų, skautų, pavasarininkų organizacijų veikloje. 1931 – 1932m. Vilniui vaduoti sąjungos centro komiteto narys. 1930 – 1932m. Lietuvos geografijos draugijos ir Lietuvos fotomėgėjų sąjungos vienas iš steigėjų. Švietimo ministerijai parengė geografijos kurso programą gimnazijoms, rašė geografijos vadovėlius. 1945m. emigravo į Vakarus. Buvo Bostone leidžiamos „Lietuvių enciklopedijos“ redakcijos narys ir geografijos skyriaus redaktorius. Mirė 1969m. gegužės 19d. Brukline, JAV.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija