Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Kauno rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
2009 m. kovo 23 d. Prezidento dekretu patvirtintas herbas
2009 m. sausio 29 d. Prezidento dekretu patvirtintas herbas
2009 m. sausio 23 d. Prezidento dekretu patvirtintas herbas
2009 m. sausio 8 d. Prezidento dekretu patvirtintas herbas
2006 m. gegužės 4 d. Patvirtintas herbas
2005 m. gegužės 9 d. Patvirtintas herbas
2005 m. balandžio 28 d. Patvirtintas herbas
2005 m. vasario 28 d. Patvirtintas herbas
2002 m. spalio 3 d. Patvirtintas herbas
2002 m. liepos 24 d. Patvirtintas herbas
2001 m. balandžio 4 d. Patvirtintas herbas
1999 m. rugpjūčio 12 d. Patvirtintas herbas
1998 m. lapkričio 16 d. Patvirtintas herbas
1997 m. gegužės 16 d. Suteiktas miestelio statusas
1997 m. kovo 26 d. Pranas Mikalauskas-Antalkis
1994 m. gruodžio 12 d. Patvirtintas herbas
1994 m. gegužės 23 d. Patvirtintas herbas
1993 m. liepos 15 d. Viktoras Butkus
1959 m. gegužės 26 d. Rokas Šliūpas
1953 m. sausio 1 d. Elena Krušinskaitė
1951 m. rugsėjo 4 d. Juozas Lukša- Daumantas
1945 m. sausio 24 d. Kazys Puida-Žepotas
1942 m. gruodžio 11 d. Leonas Milčius
1939 m. birželio 27 d. Antanas Sutkus
1938 m. liepos 24 d. Ramūnas Kamaitis
1935 m. birželio 13 d. Ugnė Karvelis
1935 m. kovo 12 d. Robertas Keturakis
1934 m. rugsėjo 17 d. Pastatytas Madonos (Šv. Marijos) paminklas, skirtas Šventųjų 1934m. ir tautos vado A. Smetonos amžiaus sukakčiai paminėtio (1874-1934)
1933 m. liepos 17 d. Pastatytas paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti
1933 m. liepos 17 d. Pastatytas mūrinis koplytstulpis Dariaus ir Girėno atminimui skrydžiui paminėti.
1930 m. birželio 17 d. Vytautas Kairiūkštis
1930 m. kovo 8 d. Antanas Vaičius
1927 m. kovo 10 d. Vladas Dautartas
1924 m. rugpjūčio 28 d. Kazys Aglinskas
1923 m. spalio 5 d. Alfonsas Bieliauskas
1922 m. liepos 10 d. Kazys Poškaitis
1916 m. sausio 9 d. Aleksandras Ambrozaitis
1913 m. sausio 4 d. Česlovas Grincevičius
1905 m. kovo 15 d. Povilas Višinskis
1904 m. liepos 7 d. Jonas Aistis
1893 m. birželio 17 d. Aleksandras Račkus
1893 m. birželio 7 d. Aleksandras Račkus
1883 m. liepos 2 d. Jonas Šileika
1880 m. vasario 22 d. Juozas gabrys-Paršaitis
1873 m. gruodžio 24 d. Ieva Povilaitytė-Ivanauskienė
1873 m. lapkričio 10 d. Juozapas Jarašius
1869 m. balandžio 9 d. Juozas Naujalis
1840 m. liepos 28 d. Motiejus Seimaitis
1837 m. lapkričio 25 d. Andrius Vištelis-Višteliauskas
1792 m. kovo 17 d. Patvirtintas herbas

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija