Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Alytaus rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
2008 m. liepos 2 d. Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Antanui Kmieliauskui
2008 m. birželio 28 d. Patvirtintas Alovės seniūnijos herbas
2007 m. gruodžio 14 d. Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Stanislovui Stankevičiui.
2007 m. liepos 11 d. Patvirtintas Krokialaukio miestelio herbas
2006 m. gegužės 24 d. Patvirtintas Pivašiūnų seniūnijos herbas
2004 m. vasario 4 d. Patvirtintas Miroslavo seniūnijos herbas
2001 m. rugpjūčio 22 d. Patvirtintas Butrimonių seniūnijos herbas
2001 m. rugpjūčio 7 d. Patvirtintas Alytaus rajono herbas
1999 m. lapkričio 10 d. Patvirtintas Nemunaičio seniūnijos herbas
1999 m. birželio 29 d. Patvirtintas Simno seniūnijos herbas
1998 m. rugpjūčio 4 d. Patvirtintas Daugų seniūnijos herbas
1998 m. rugpjūčio 4 d. Patvirtintas Punios seniūnijos herbas
1987 m. liepos 26 d. Alovės bažnyčioje lankėsi vyskupas Vincentas Sladkevičius
1957 m. Pastatyta Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia Punioje
1948 m. birželio 1 d. Gimė Onė Baliukonytė
1945 m. birželio 14 d. Varčios kautynės
1945 m. gegužės 16 d. Kalniškės mūšis
1945 m. Žuvinto palių mūšis
1944 m. gruodžio 24 d. Klepočių tragedija
1939 m. liepos 5 d. Gimė Arvydas Šeškevičius
1935 m. gegužės 18 d. Gimė Aldona Paulauskienė
1934 m. rugsėjo 3 d. Gimė Albertas Donatas Belevičius
1934 m. gegužės 12 d. Gimė Stanislovas Stankevičius
1932 m. kovo 8 d. Gimė Antanas Kmieliauskas
1932 m. vasario 2 d. Gimė Dalia Urnevičiūtė
1932 m. Butrimonyse lankėsi LR Prezidentas Antanas Smetona
1930 m. vasario 21 d. Gimė Emilija Liegutė
1930 m. Butrimonyse lankėsi LR Prezidentas Antanas Smetona
1929 m. rugpjūčio 22 d. Gimė Alfonsas Maldonis
1928 m. sausio 28 d. Gimė Kostas Kaukas
1925 m. spalio 3 d. Gimė Marija Aleškevičiūtė
1924 m. birželio 20 d. Gimė Jonas Palionis
1921 m. kovo 14 d. Gimė Vaclovas Aliulis
1919 m. vasario 2 d. Gimė Ambraziejus Jonynas
1918 m. balandžio 23 d. Gimė Vytautas Kasiulis
1918 m. kovo 6 d. Gimė Adolfas Ramanauskas - Vanagas
1909 m. gruodžio 15 d. Gimė Vladas Ulčinskas
1908 m. lapkričio 30 d. Gimė Julius Būtėnas
1907 m. birželio 26 d. Gimė Vytautas Maknys
1907 m. kovo 16 d. Gimė Vytautas Kazimieras Jonynas
1897 m. Pastatyta sinagoga Butrimonyse.
1896 m. rugsėjo 15 d. Gimė Matas Menčinskas
1886 m. spalio 18 d. Gimė Kazys Klimavičius
1885 m. gruodžio 3 d. Gimė Antanas Aleksandravičius
1884 m. sausio 24 d. Gimė Ignas Jonynas
1880 m. birželio 22 d. Gimė Vladas Mironas
1873 m. rugpjūčio 4 d. Gimė Alfonsas Petrulis
1863 m. balandžio 27 d. Ksaveras Sakalauskas – Vanagėlis
1825 m. Pastatyta dabartinė Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčia.
1808 m. kovo 5 d. Gimė Simonas Konarskis
1802 m. Pastatyta Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
1792 m. Daugams suteiktos Magdeburgo teisės.
1792 m. Nemunaičiui suteiktos Magdeburgo teisės.
1766 m. Sudegė Pivašiūnų bažnyčia.
1699 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Butrimonių vardas
1639 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Pivašiūnų vardas
1626 m. Simnui suteiktos Magdeburgo teises.
1503 m. Puniai suteiktos Magdeburgo teisės.
1494 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Simnas
1384 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Nemunaitis.
1384 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti Daugai.
1382 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Punios vardas.

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija