Šiandien 2022 m. gegužės 17 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Birštono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
1999 m. gruodžio 21 d. Įkurta Birštono savivaldybė
1995 m. rugpjūčio 21 d. Prezidento dekretu Nr. 694 patvirtintas Birštono miesto herbas
1995 m. Įkurta Birštono miesto savivaldybė
1966 m. birželio 22 d. Birštonui suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės
1957 m. Kunigas Vincentas Sladkevičius įšventintas į vyskupus
1945 m. liepos 28 d. Birštone gydėsi rašytojas Balys Sruoga
1933 m. Birštonas tapo valsčiaus centru
1933 m. Balys Matulionis – Birštono kurorto direktorius
1931 m. liepos 4 d. Elijošius Nonevičius
1930 m. rugpjūčio 1 d. Gimė Jonas Kazlauskas,
1925 m. Gydymo purvu pradininkas Jurgis Venskūnas pradėjo dirbti Birštono kurorte
1924 m. Birštone ilsėjosi Juozas Tumas-Vaižgantas
1905 m. Žemaitė ir G.Petkevičaitė- Bitė po slapyvardžiu Dvi Moteri, besislapstydamos nuo žandarų Birštone parašė pjesę ,,Parduotoji laimė“.
1899 m. Žymus dailininkas, mozaikininkas Nikodemas Silvanavičius apsigyveno Birštone.
1854 m. Rusijos vidaus reikalų ministras davė leidimą steigti Birštone kurortą
1851 m. Adolfas Abichtas ištyrė Birštono mineralinius vandenis
1846 m. Birštono kurorto įkūrimo data
1802 m. liepos 22 d. Gimė Stanislovas Moravskis (Stanislaw Morawski)
1549 m. gegužės 1 d. Birštono dvaro šeimininke tapo Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Barbora Radvilaitė
1539 m. Birštonui suteikta turgaus privilegija
1473 m. Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis slėpėsi nuo maro
1443 m. kovo 23 d. Ponų Taryba ir Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras posėdžiavo Birštone
1438 m. gegužės 27 d. Į Birštoną trumpam medžioklės tikslais užsuko Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis
1423 m. kovo 7 d. LDK Vytauto žmonos laiškas didžiajam Ordino magistrui už atsiųstas dovanas
1401 m. sausio 26 d. Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila Birštone priėmė ištikimybės priesaiką iš kunigaikščio Semiono Dmitrijevičiaus Druckio
1387 m. balandžio 28 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Skirgailai
1382 m. Kryžiuočių Ordino žvalgų pranešimai, kurie yra pirmieji Birštono paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose
1154 m. arabų geografo Idrisio veikale paminėti ugnies garbintojų krašto miestai... ...Kaunas, Gintaras

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija