Šiandien 2022 m. gegužės 17 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Biržų rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
1955 m. gruodžio 15 d. Gimė Jūratė Baranova
1954 m. spalio 1 d. Gimė Alis Balbierius
1950 m. liepos 13 d. Gimė Petras Balčiūnas
1945 m. sausio 19 d. Gimė Alma Karosaitė
1945 m. sausio 19 d. Gimė Arvydas Valionis
1944 m. liepos 10 d. Gimė Petras Venclovas
1944 m. sausio 1 d. Gimė Rita Vinciūnienė
1942 m. vasario 8 d. Gimė Algimantas Zurba
1940 m. rugpjūčio 5 d. Gimė Renata Zajančkauskaitė
1940 m. kovo 18 d. Kęstutis Valentinas Nastopka
1939 m. kovo 16 d. Gimė Jonas Strielkūnas
1938 m. spalio 25 d. Gimė Kostas Fedaravičius
1933 m. birželio 10 d. Mirė generolas Maksimas Kathė
1927 m. gruodžio 26 d. Gimė Petras Skodžius
1923 m. gruodžio 2 d. Gimė Vladas Butėnas
1922 m. gruodžio 24 d. Gimė Jonas Mekas
1922 m. balandžio 9 d. Gimė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas
1920 m. sausio 28 d. Gimė Mamertas Indriliūnas
1919 m. spalio 28 d. Apskrities centras perkeltas iš Pasvalio į Biržus, įkurta Biržų apskritis
1919 m. spalio 13 d. Gimė Paulius Drevinis
1919 m. liepos 29 d. Gimė Bronius Budriūnas
1919 m. liepos 1 d. Įsteigta Pasvalio apskritis
1919 m. birželio 8 d. Biržų laikinosios valdybos ir miesto tarybos rinkimai
1918 m. lapkričio 20 d. Išrinktas Parapijos komitetas
1917 m. gruodžio 12 d. Gimė Aloyzas Baronas
1914 m. lapkričio 19 d. Gimė Leonardas Žitkevičius
1914 m. sausio 3 d. Gimė Petras Zablockas
1909 m. sausio 23 d. Gimė Antanas Kučas
1908 m. vasario 10 d. Gimė Kazys Jakubėnas
1906 m. sausio 21 d. Gimė Konstantinas Snarskis
1905 m. lapkričio 12 d. „Čypėnų respublikos“ įkūrimas
1904 m. gegužės 15 d. Gimė Vladas Jakubėnas
1902 m. rugsėjo 20 d. Gimė Antanas Budriūnas
1898 m. rugsėjo 22 d. Gimė Motiejus Budriūnas
1897 m. rugsėjo 18 d. Notaras Pranas Lembertas
1896 m. balandžio 4 d. Gimė Julius Janonis
1896 m. vasario 2 d. Gimė Balys Sruoga
1894 m. sausio 2 d. Gimė Petras Kregždė
1893 m. gruodžio 29 d. Gimė Vincas Stonis
1893 m. gruodžio 25 d. Gimė generolas Kazys Ladiga
1893 m. lapkričio 16 d. Gimė Kazys Binkis
1892 m. rugsėjo 12 d. Gimė Petras Ločeris
1892 m. gegužės 20 d. Gimė pulkininkas Jonas Variakojis
1890 m. vasario 3 d. Gimė Vytautas Petrulis
1888 m. birželio 14 d. Gimė Jokūbas Šernas
1885 m. lapkričio 13 d. Gimė Martynas Yčas
1885 m. kovo 26 d. Gimė Borisas Dauguvietis
1882 m. lapkričio 20 d. Gimė Ernestas Galvanauskas
1881 m. lapkričio 27 d. Gimė Konstantinas Šakenis
1881 m. birželio 19 d. Gimė generolas Stasys Nastopka
1880 m. liepos 21 d. Gimė Jonas Yčas
1880 m. kovo 31 d. Gimė Petras Kalpokas
1874 m. kovo 30 d. Gimė Antanas Macijauskas
1873 m. rugpjūčio 23 d. Gimė Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta
1873 m. rugpjūčio 4 d. Gimė kunigas Alfonsas Petrulis
1871 m. balandžio 11 d. Gimė kunigas Povilas Jakubėnas
1863 m. gegužės 7 d. 1863 m. sukilimo mūšiai
1862 m. Astravo rūmų statyba
1860 m. Astravo užtvankos ir tilto statyba
1846 m. kovo 16 d. Gimė Jurgis Bielinis
1844 m. Biržų nuosavybės įteisinimas
1843 m. kovo 17 d. Gimė Stanislovas Dagilis
1815 m. Rusijos caro vizitas Biržuose
1811 m. rugsėjo 11 d. Biržų žemės atitenka Tikevičiams
1801 m. Gimė grafas Jonas Tiškevičius
1761 m. Gimė grafas Mykolas Tiškevičius
1731 m. Išpirktos Biržų žemės
1704 m. rugsėjo 14 d. Šiaurės karas
1701 m. vasario 26 d. Biržų sutarties pasirašymas
1667 m. vasario 27 d. Gimė kunigaikštytė Liudvika Karolina Radvilaitė
1655 m. spalio 20 d. Kėdainių sutartis, Biržų pilies praradimas
1645 m. Išleistas Biržų kunigaikštystės žemėlapis
1637 m. Antrosios Biržų tvirtovės statyba
1628 m. sausio 26 d. Paliaubų sutartis, Biržų atgavimas
1625 m. rugsėjo 7 d. Biržų tvirtovę užima švedai
1620 m. Gimė kunigaikštis Boguslavas Radvila
1612 m. Gimė kunigaikštis Jonušas Radvila
1595 m. Mokyklos įsteigimas Papilyje
1590 m. Mokyklos įsteigimas Nemunėlio Radviliškyje
1589 m. kovo 9 d. Magdeburgo teisių suteikimas Biržų miestui
1589 m. Biržų tvirtovės statyba
1586 m. lapkričio 4 d. Nemunėlio Radviliškio miestelio vardo paminėjimas
1585 m. Gimė kunigaikštis Kristupas II Radvila
1575 m. Suformuotas pirmas dirbtinis ežeras Lietuvoje
1554 m. Vabalninko miestelio vardo paminėjimas
1553 m. Papilio miestelio paminėjimas
1549 m. sausio 25 d. Biržų kunigaikštystės įkūrimas
1547 m. gruodžio 14 d. Mikolajui Radvilai Juodajam suteiktas kunigaikščio titulas
1547 m. gruodžio 10 d. Mikalojui Radvilai Rudajam suteiktas kunigaikščio titulas
1547 m. Gimė kunigaikštis Kristupas Radvila Perkūnas
1515 m. Pabiržės miestelio paminėjimas
1512 m. Gimė kunigaikštis Mikalojus Radvila Rudasis
1510 m. Bažnyčios paminėjimas
1480 m. Gimė Jurgis Radvila
1455 m. balandžio 14 d. Biržų vardo aminėjimas

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija