Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Lazdijų rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
1990 m. sausio 20 d. Atkurta Lazdijų rajono Šaulių kuopa
1955 m. sausio 7 d. Gimė poetas Jonas Endrijaitis
1952 m. birželio 1 d. Gimė Albinas Jarmala
1951 m. gegužės 5 d. Gimė Juozas Bindokas
1948 m. rugpjūčio 17 d. Gimė Valentinas Sventickas
1946 m. lapkričio 18 d. Gimė Veronika Janulevičiūtė - Povilionienė
1943 m. kovo 11 d. Gimė Ferdinandas Kauzonas
1943 m. vasario 4 d. Gimė poetas Sigitas Geda
1942 m. sausio 16 d. Gimė Bronius Kašelionis
1940 m. rugpjūčio 16 d. Gimė fizikas Zenonas Rudzikas
1940 m. birželio 15 d. Gimė dainininkas Danielius Sadauskas
1938 m. lapkričio 21 d. Gimė rašytojas Romas Sadauskas
1938 m. spalio 30 d. Gimė Petras Dimša
1936 m. sausio 15 d. Gimė Elvyra Jurgelionienė - Saladinskaitė
1936 m. sausio 15 d. Gimė Birutė Vanagienė
1934 m. kovo 31 d. Gimė Benjaminas Kaluškevičius
1933 m. gegužės 1 d. Gimė Aloyzas Sušinskas
1932 m. sausio 10 d. Gimė Joana Vaikšnoraitė
1931 m. vasario 9 d. Gimė Anicetas Arminas
1930 m. vasario 16 d. Lazdijuose pastatytas Nepriklausomybės paminklas
1929 m. gegužės 10 d. Gimė kunigas Juozas Zdebskis
1928 m. spalio 1 d. Gimė Viktoras Budrevičius
1928 m. liepos 21 d. Gimė Juozas Petrauskas
1928 m. birželio 20 d. Gimė Vincas Korsakas
1925 m. gegužės 19 d. Gimė Antanas Kudzys
1923 m. spalio 1 d. Gimė Juozas Mikalonis
1920 m. sausio 12 d. Atidaryta "Žiburio" gimnazija Lazdijuose.
1918 m. kovo 6 d. Gimė Adolfas Ramanauskas - Vanagas
1910 m. vasario 25 d. Gimė Vaclovas Ratas - Rataiskis
1906 m. balandžio 15 d. Gimė Ona Januševičienė - Norušytė
1905 m. vasario 26 d. Gimė Kazys Berulis
1905 m. vasario 25 d. Gimė kunigas Vaclovas Strimaitis
1904 m. lapkričio 17 d. Gimė poetė Salomėja Nėris
1904 m. gegužės 14 d. Gimė Antanas Bendorius
1903 m. kovo 9 d. Gimė Adolfas Raulinaitis
1901 m. sausio 7 d. Gimė Antanas Starkus - Starkevičius
1899 m. liepos 13 d. Gimė kalbininkė Elžbieta Mikalauskaitė
1897 m. birželio 22 d. Gimė Petras Kubertavičius
1895 m. birželio 19 d. Gimė kunigas, pedagogas Jonas Starkus
1894 m. rugpjūčio 25 d. Gimė Liudas Žukauskas - Sakalinis
1892 m. spalio 15 d. Gimė Zigmas Starkus
1891 m. kovo 7 d. Gimė Jonas Dereškevičius
1886 m. sausio 13 d. Gimė Liudas Vailionis
1884 m. lapkričio 23 d. Gimė kunigas, istorikas Jonas Reitelaitis
1875 m. liepos 20 d. Gimė vargonininkas, kompozitorius Juozas Neimontas
1871 m. birželio 13 d. Gimė kunigas, knygnešys Antanas Milukas
1870 m. vasario 27 d. Gimė Motiejus Gustaitis
1867 m. birželio 19 d. Gimė Česlovas Sasnauskas
1862 m. Gimė knygnešys Jonas Kaluškevičius
1859 m. gruodžio 15 d. Gimė esperanto kalbos kūrėjas Liudvikas Lazaris Zamenhofas
1747 m. sausio 17 d. Lazdijus pradeda valdyti Dumblio dvarininkas M. Sulistrauskas
1747 m. sausio 17 d. Lazdijus perima valdyti Mykolas Sulistrovskis
1721 m. Lazdijai nukentėjo nuo trečio gaisro ir maro epidemijos
1710 m. Antras gaisras Lazdijuose
1700 m. Pirmas gaisras Lazdijuose
1597 m. gegužės 17 d. Lazdijams suteiktos Magdeburgo teisės
1597 m. gegužės 17 d. Lazdijų miestui patvirtintas herbas
1593 m. sausio 22 d. Lazdijų valdytoju paskiriamas Jonas Naruševičius
1574 m. gegužės 18 d. Lazdijus pavedama valdyti LDK iždininkui Mikalojui Naruševičiui
1570 m. Minima pirmoji parapijinė mokykla
1566 m. spalio 6 d. Lazdijus valdyti pavesta LDK medžioklininkui Grigorijui Valavičiui
1560 m. Statoma pirmoji bažnyčia ir įkuriama parapija
1552 m. Parenkama vieta Lazdijų miestui kurti
1536 m. Lazdijų valdovinės žemės

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija