Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Pakruojo rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
1979 m. birželio 10 d. pedagogas, kraštotyrininkas, literatas Juozas Šliavas
1964 m. lapkričio 20 d. gimė Vitalija Tuomaitė
1964 m. rugpjūčio 1 d. gimė Jolanta Solnyškinienė – Drazdauskaitė
1964 m. sausio 4 d. gimė poetė Irena Bitinaitė
1959 m. rugpjūčio 28 d. gimė fizikas Arvydas Juozaitis
1959 m. gegužės 9 d. gimė Gražina Gudaitė
1959 m. gegužės 8 d. gimė Saulius Čaplinskas
1959 m. vasario 26 d. gimė Aleksandra Garšvaitė - Capienė ir Zita Garšvaitė – Katkienė
1954 m. rugpjūčio 15 d. gimė Pranas Orvydas
1954 m. gegužės 19 d. gimė Aldona Gaigalaitė
1954 m. gegužės 15 d. gimė Vytautas Bikulčius.
1949 m. gruodžio 16 d. gimė gydytojas ginekologas, visuomenės veikėjas Rimas Armonas
1949 m. spalio 14 d. gimė Stasys Rupkus
1949 m. rugpjūčio 18 d. gimė Jonas Nekrašius
1949 m. liepos 26 d. gimė dailininkas Stasys Eidrigevičius
1944 m. spalio 6 d. gimė Jonas Veliulis
1944 m. gegužės 16 d. gimė Gražina Kliaugienė – Skabickaitė
1944 m. sausio 2 d. gimė aktorius Gediminas Pranckūnas
1939 m. gruodžio 22 d. gimė kunigas, poetas Jurgis Rupka
1939 m. gruodžio 9 d. gimė dailininkas grafikas Romualdas Čarna
1939 m. lapkričio 25 d. gimė Juozas Valentas Paukštelis
1939 m. rugpjūčio 14 d. gimė Algimantas Kunčius
1939 m. liepos 23 d. gimė Alfonsas Užiūnas
1939 m. balandžio 19 d. gimė Evaldas Matviekas
1939 m. kovo 10 d. gimė fizikas Ignas Požela
1934 m. lapkričio 26 d. gimė Vida Julija Bandis, Bandienė – Gaškaitė.
1934 m. rugpjūčio 25 d. gimė Gervydas Dienys
1934 m. kovo 17 d. gimė Stanislovas Čepinskis
1929 m. gruodžio 29 d. gimė mokytoja, kultūros ir visuomenės veikėja Stanislava Lovčikaitė
1929 m. lapkričio 17 d. gimė Adolfas Guščinas
1929 m. spalio 10 d. gimė Steponas Batoras
1929 m. spalio 10 d. Eugenijus Katinas
1929 m. rugpjūčio 30 d. gimė Irena Bytautė Pajėdienė – Jakštaitė
1929 m. rugpjūčio 20 d. gimė Egidijus Radžius
1929 m. liepos 12 d. gimė Jonas Pilypaitis.
1929 m. vasario 15 d. gimė Petras Bėčius
1929 m. sausio 3 d. gimė dailininkas Vytautas Kalinauskas
1929 m. sausio 1 d. gimė dailininkas Romualdas Bukauskas
1924 m. gruodžio 2 d. gimė Elena Šveistienė – Valiušytė
1924 m. kovo 15 d. gimė Teodora Strockytė
1919 m. lapkričio 6 d. gimė Antanas Aleksandras Brazys
1919 m. spalio 3 d. gimė Eduardas Mieželaitis
1919 m. rugsėjo 27 d. gimė Emilija Daktaravičienė – Kublickaitė.
1919 m. birželio 5 d. gimė Vytautas Bajoriūnas
1919 m. gegužės 8 d. gimė Juozas Chlivickas
1919 m. balandžio 24 d. gimė Vladas Tautkevičius
1914 m. spalio 8 d. gimė Vladas Staškus, Staškevičius
1914 m. liepos 16 d. gimė Emilija Čekienė – Maironytė
1909 m. gruodžio 6 d. gimė dailininkė tekstilininkė Alyda Vilbrantaitė
1909 m. gruodžio 1 d. gimė Juozas Vembrė
1909 m. spalio 18 d. gimė Kostas Korsakas
1909 m. rugpjūčio 10 d. gimė Alfonsas Šešplaukis – Tyruolis
1909 m. liepos 29 d. gimė Domas Adomaitis
1909 m. liepos 18 d. gimė Vincas Maciūnas
1909 m. kovo 23 d. gimė Bronys Raila
1904 m. gruodžio 27 d. gimė poetas, mokytojas Antanas Venys
1904 m. spalio 18 d. gimė Petras Lapienė
1904 m. rugpjūčio 16 d. gimė Ignas Petrušaitis
1904 m. liepos 30 d. gimė Borisas Melngailis
1904 m. balandžio 13 d. gimė Ritinėje (Mažeikių r.)
1904 m. kovo 24 d. gimė Vladas Raila
1904 m. kovo 15 d. gimė ekonomistas Juozas Kaškelis
1904 m. vasario 27 d. gimė Antanas Ulpis
1899 m. lapkričio 13 d. gimė Jonas Paukštelis
1899 m. spalio 28 d. gimė Adolfas Lapšys
1899 m. rugpjūčio 19 d. gimė Juozas Lomanas
1899 m. kovo 2 d. gimė rašytojas Juozas Ptašinskas - Paukštelis
1894 m. birželio 12 d. gimė Antanas Pranas Kneižys
1894 m. balandžio 14 d. gimė Bronius Blaveščiūnas
1894 m. sausio 23 d. gimė Antanas Novickis
1889 m. spalio 3 d. gimė Matas Grigonis
1889 m. gegužės 1 d. gimė Antanas Kondrotas
1884 m. rugpjūčio 17 d. gimė Liudas Noreika
1884 m. birželio 26 d. gimė Trivalakiuose
1879 m. birželio 20 d. gimė Juozas Gaubas
1879 m. balandžio 9 d. gimė Vladas Požela
1874 m. spalio 29 d. gimė Juozas Maciūnas
1874 m. spalio 7 d. gimė Mikalojus Šeižys – Dagilėlis.
1874 m. gegužės 25 d. gimė Jonas Pontažis
1869 m. rugsėjo 1 d. gimė Leonas Gogelis
1869 m. vasario 16 d. gimė Česlovas Landsbergis
1864 m. vasario 27 d. gimė Juozas Polujanskas
1864 m. vasario 14 d. gimė poetė Liudvika Malinauskaitė – Šliūpienė (slapyvardis - Eglė)
1859 m. gruodžio 26 d. gimė švietėjas, literatas, lietuviškos spaudos platintojas ir rėmėjas Adomas Sketeris
1859 m. liepos 23 d. gimė Stanislovas Durskis
1849 m. lapkričio 23 d. gimė Alfredas Bertušas
1819 m. vasario 21 d. gimė Jonas Lechavičius
1814 m. rugpjūčio 19 d. gimė Juozapas Rimkevičius
1714 m. rugpjūčio 27 d. gimė Gothardas Frydrichas Stenderis

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija