Šiandien 2022 m. gegužės 17 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Radviliškio rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
2007 m. gruodžio 4 d. Mirė Adomas Baženskis
2004 m. kovo 10 d. Šaukoto miesteliui patvirtintas herbas
1999 m. gruodžio 15 d. Grinkiškiui patvirtintas herbas
1999 m. balandžio 28 d. Šalies sostinėje suburta Vilniaus radviliškėnų bendrija
1999 m. kovo 23 d. Sidabravo miesteliui patvirtintas herbas
1995 m. gegužės 24 d. Šiaulėnams patvirtintas herbas
1992 m. birželio 17 d. Radviliškiui patvirtintas herbas
1992 m. gegužės 6 d. Baisogalai patvirtintas herbas
1955 m. birželio 2 d. Gimė aktorė Rimanta Krilavičiūtė
1953 m. liepos 31 d. Mirė rašytojas Jonas Marcinkevičius
1949 m. rugpjūčio 20 d. Gimė dailininkas skulptorius Petras Mazūras
1949 m. vasario 10 d. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, priėmęs „Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio vasario 16-osios deklaraciją“
1940 m. gruodžio 24 d. Gimė prozininkas Bronius Radzevičius
1940 m. liepos 29 d. Gimė teatro ir kino aktorius Vytautas Tomkus
1940 m. vasario 11 d. Gimė režisierius, operatorius, scenaristas Vytautas Damaševičius
1939 m. rugpjūčio 10 d. Gimė dailininkas Vladas Lisaitis
1939 m. balandžio 4 d. Gimė dailininkas Arvydas Každailis
1934 m. kovo 1 d. Gimė tapytojas, grafikas Vincas Kisarauskas
1933 m. sausio 1 d. Gimė dailininkė Liucija Šulgaitė
1930 m. vasario 9 d. Gimė poetas Vytautas Bložė
1927 m. balandžio 1 d. Gimė dailininkė Genovaitė Žilinskaitė
1927 m. sausio 1 d. Gimė literatūros kritikas, vertėjas Jonas Linkevičius
1926 m. balandžio 26 d. Gimė istorikas Mečislovas Jučas
1925 m. balandžio 18 d. Gimė bibliografas, mokslininkas Vladas Žukas
1925 m. balandžio 11 d. Gimė gydytoja, publicistė, žurnalistė Filomena Taunytė
1924 m. gegužės 6 d. Radviliškiui suteiktos miesto teisės
1924 m. sausio 1 d. Gimė partizanas Vytautas Šniuolis
1923 m. kovo 20 d. Gimė poetė Bronė Liniauskienė
1920 m. spalio 24 d. Gimė aktorius Stasys Paska
1920 m. gegužės 27 d. Gimė aktorius ir režisierius Vaclovas Miltinis
1919 m. lapkričio 21 d. Lietuvos kariuomenės savanorių kovos su bermontininkais ties Radviliškiu
1919 m. liepos 4 d. Iš Kaišiadorių į Radviliškį atriedėjo pirmasis lietuvių traukinys
1918 m. rugsėjo 29 d. Gimė Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas)
1916 m. lapkričio 14 d. Gimė kunigas Antanas Valantinas
1908 m. birželio 7 d. Gimė dailininkas Boleslovas Plungė
1902 m. birželio 18 d. Gimė rašytojas Vytautas Jakševičius-Alantas
1901 m. gruodžio 22 d. Gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Izidorius Pucevičius-Radvila
1901 m. liepos 25 d. Gimė dailininkas Gerardas Bagdonavičius
1901 m. vasario 23 d. Gimė karys, savanoris Jonas Jaraminas
1900 m. gruodžio 24 d. Gimė rašytojas Jonas Marcinkevičius
1900 m. spalio 20 d. Gimė karys, savanoris Gracijonas Sakalauskas
1898 m. birželio 26 d. Gimė tapytojas, karikatūristas Jonas Martinaitis
1898 m. balandžio 16 d. Gimė dramaturgas, prozininkas, poetas Antanas Tulys
1898 m. kovo 19 d. Gimė profesorius, medicinos mokslų daktaras Juozas Zubkus
1897 m. sausio 18 d. Gimė etnografas, fotografas, kraštotyrininkas Balys Buračas
1890 m. birželio 14 d. Gimė agronomas, zoologas, entomologas Stanislovas Mastauskis
1885 m. balandžio 23 d. Gimė lietuvių antropologijos pradininkas Jurgis Žilinskas
1874 m. gegužės 14 d. Gimė poetas, vertėjas Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis
1871 m. rugpjūčio 14 d. Gimė valstybės, visuomenės veikėjas Antanas Povylius
1862 m. vasario 23 d. Gimė knygnešys Juozas Zauka
1841 m. spalio 21 d. Gimė bibliografas Silvestras Baltramaitis
1826 m. gruodžio 31 d. Gimė prozininkas Juozapas Silvestras Dovydaitis
1805 m. Pirmą kartą paminėtas Pociūnėlių miestelis
1613 m. Pirmą kartą paminėtas Grinkiškio miestelis
1588 m. Pirmą kartą paminėtas Pavartyčių kaimas
1582 m. Pirmą kartą paminėti Palonų dvaras ir gyvenvietė
1567 m. Pirmą kartą paminėtas Radviliškis
1546 m. Pirmą kartą paminėtas Šiaulėnų dvaras ir miestelis
1539 m. Pirmą kartą paminėtas Baisogalos miestelis
1539 m. Pirmą kartą paminėtas Augmėnų kaimas
1378 m. Pirmą kartą paminėtas Šeduvos vardas

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija