Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Skuodo rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
2008 m. lapkričio 25 d. Mirė Lietuvos dvasininkas, Telšių vyskupas Antanas Vaičius
2007 m. lapkričio 20 d. Mirė Akmenų muziejaus įkūrėjas daktaras Vaclovas Intas
2007 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Edmundui Untuliui
2007 m. spalio 5 d. Lankėsi JAV ambasadorius Lietuvoje Džonas Klaudas
2007 m. rugpjūčio 30 d. Lankėsi Teisingumo ministras Petras Baguška
2006 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Adelijai ir Algirdui Drukteiniams.
2006 m. spalio 27 d. Vyskupui emeritui Antanui Vaičiui įteiktos Skuodo r. Garbės piliečio regalijos.
2006 m. liepos 4 d. Lankėsi parlamentaras iš Latvijos Robertas Jurkis
2006 m. gegužės 30 d. Lankėsi Olandijos ambasadorė Lietuvoje ponia Johana Gerarda Maria Ruigrok
2006 m. vasario 28 d. Lankėsi Kultūros ministras V. Prudnikovas
2006 m. vasario 3 d. Lankėsi Žemės ūkio ministrė K. Prunskienė
2005 m. spalio 18 d. Lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus
2005 m. sausio 8 d. Siautė uraganas „Ervinas“
2005 m. Lankėsi Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas
2004 m. lapkričio 25 d. Lankėsi Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaudas Sabutis.
2003 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Stasiui Jonauskui už poeziją apie einantį laiką.
2003 m. gegužės 22 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiams Jostein Mykletun ir Einar Rydland
2003 m. gegužės 22 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Augustui Pronckui
2003 m. vasario 14 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Stasiui Jonauskui
2002 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Mosėdžio herbas.
2002 m. rugpjūčio 9 d. Lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus
2001 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Edvardui Gudavičiui už knygą „Lietuvos istorija“ ir švietėjišką kultūrinę veiklą.
2001 m. sausio 19 d. Lankėsi Rusijos Federacijos generalinis konsulas Klaipėdoje Michailas Nikotinas.
2000 m. rugsėjo 14 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Olandijos piliečiui Robert‘ui J.Kothe.
2000 m. vasario 13 d. Atidengta P.Plechavičiui skirta atminimo lenta
1999 m. spalio 29 d. Įteikta Simono Daukanto premija docentui, humanitarinių mokslų daktarui, VU Istorijos fakulteto dekanui Alfredui Bumblauskui už vertingus istorijos darbus.
1999 m. kovo 22 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Norvegijos karalystės Lindos komunos merui Atle Kalas .
1998 m. birželio 11 d. Skuodo r. Garbės piliečio vardas suteiktas Švedijos karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell
1997 m. lapkričio 27 d. Skuodo rajono Garbės piliečio vardas suteiktas Vaclovui Intai
1997 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Romualdui Gradauskui už knygą „Vakaras, paskui rytas“.
1995 m. spalio 27 d. Įteikta Simono Daukanto premija Giedriui Subačiui.
1993 m. spalio 28 d. Įteikta Simono Daukanto premija Egidijui Aleksandravičiui už knygą „Prieš aušrą.Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“.
1992 m. gegužės 6 d. Atkurtas Skuodo miesto istorinis herbas.
1991 m. spalio 26 d. Įteikta Simono Daukanto premija akademikui Vytautui Merkiui už monografiją „Simonas Daukantas“.
1989 m. gruodžio 22 d. Įteikta Simono Daukanto premija Petrui Dirgėlai už istorinį romaną „Joldijos jūra“.
1988 m. rugpjūčio 29 d. Skuode įsikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
1970 m. Atkurtas Skuodo miesto herbas
1950 m. Skuodas tapo rajono centru ir rajoninio pavaldumo miestu
1944 m. Skuodas išvaduojamas iš fašistinės Vokietijos okupacijos
1941 m. birželio 22 d. Į Skuodą įžengė vokiečiai-hitlerininkai.
1940 m. Kilo gaisras
1927 m. Gimė daktaras, Respublikinio unikalių akmenų muziejaus Mosėdyje įkūrėjas Vaclovas Intas.
1926 m. balandžio 5 d. Gimė Telšių vyskupas Antanas Vaičius
1919 m. liepos 1 d. Skuodo miestas buvo patvirtintas Kretingos apskrities valsčiaus administracijos centru
1919 m. Sedos apskrities karo komendantas generolas Povilas Plechavičius išvaikė revoliucinį komitetą, įkūrė Lietuvos Laikinąją Vyriausybę remiačią valsčiaus savivaldybę
1918 m. gruodžio 18 d. Skuodą paliko paskutiniai vokiečiai
1918 m. Jonas Švedas- kompozitorius, dirigentas, pedagogas ir kultūros veikėjas, mokėsi Ylakių mokykloje.
1918 m. Skuodo klebono dekano Pranciškaus Žadeikio iniciatyva įkuriama Skuodo progimnazija
1918 m. Pradėjo veikti didžiausias Žemaitijoje vandens malūnas priklausęs generolui Povilui Plechavičiui.
1915 m. Vokiečių okupacija
1900 m. Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša baigė Ylakių (Skuodo r.) mokyklą
1899 m. vasario 27 d. Gimė kompozitorius, „Maršų karalius“ Bronius Jonušas.
1897 m. Siaubia gaisras.
1895 m. rugpjūčio mėn. Pradėjo kunigauti Juozas Tumas-Vaižgantas .
1893 m. gruodžio 19 d. Gimė Kauno operos solistė (sopranas) Julija Dvarionaitė.
1855 m. Raštininkavo Antanas Baranauskas
1850 m. Naują bažnyčią konsekravo į Skuodą atvykęs vyskupas Motiejus Valančius.
1844 m. Kunigas Jonas Sudintas ėmėsi naujos bažnyčios statybos.
1835 m. Siaučia gaisras
1831 m. Po sukilimo Sapiegos Skuodą prarado.
1821 m. Sapiega su parapijiečiais atstatė liuteronų bažnyčią.
1793 m. spalio 28 d. Kalviuose (Skuodo r.) gimė istorikas, žodynų autorius, tautosakininkas, vertėjas Simonas Daukantas.
1784 m. Pirmą kartą minimas Lenkimų miestelis
1776 m. Skuodui atimtos miesto teisės, miestas virto dvarininko nuosavybe.
1771 m. sausio 15 d. Večių kaime (Skuodo r., Lenkimų sen.) gimė botanikas, liaudies švėtėjas, vienuolis bernardinas Jurgis Pabrėža.
1769 m. Siaučia gaisras
1725 m. Pastatyta Šv. Trejybės vardo bažnyčia
1714 m. Pastatyta nauja liuteronų bažnyčia
1710 m. Siautėja maras.
1704 m. Lietuvių ir rusų daliniai sumuša švedus ir jų šalininkus.
1702 m. Skuodą užima švedai.
1660 m. Pirma kartą rašitiniuose šaltiniuose paminėta Aleksandrija (seniau vadinta Truikinais).
1645 m. Skuodo miesto teisės kunigaikščio Vladislovo Vazos IV įsakymų perduotos Sapiegoms. Pakartotinai Skuodui suteiktos Magdeburgo teisės.
1625 m. Skuodo dvaras vedybų keliu kaip kraitis atiteko didikams Sapiegoms.
1572 m. gegužės 17 d. Pasirašytas Skuodo miesto įkūrimo dokumentas
1572 m. Pirmą kartą buvo paminėtas Skuodo miesto anspaudo-herbo simbolis
1569 m. Pastatyta liuteronų evangelikų bažnyčia.
1568 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Ylakių kaimas (Dabar miestelis Skuodo r.).
1568 m. Didysis Lietuvos kunigaikštis Lenkijos karalius Žygimantas Augustas Skuodo dvarą ir miestelį padovanojo Lietuvos didikui žemaičių seniūnui etmonui Jonui Chodkevičiui.
1558 m. Pirma kartą paminėti Barstyčiai.
1259 m. Žemaičių mūšis su Livonijos ordinu.
1253 m. balandžio 5 d. Skuodas pirmą kartą paminėtas rašitiniuose istoriniuose šaltiniuose.
1253 m. Pirmą kartą paminėtas Mosėdis.
853 m. Apuolė yra pirmoji rašytiniuose šaltiniuose paminėta Lietuvos vietovė.

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija