Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Utenos rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
2005 m. gruodžio 29 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Vyžuonų herbas
2004 m. rugpjūčio 3 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Daugailių herbas
2004 m. gegužės 25 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Leliūnų herbas
2002 m. liepos 30 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Saldutiškio herbas
2002 m. liepos 4 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Kuktiškių herbas
2002 m. kovo 18 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Sudeikių herbas
2001 m. gegužės 21 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Tauragnų herbas
1998 m. gruodžio 9 d. LR prezidento dekretu patvirtintas Užpalių herbas
1996 m. rugsėjo 26 d. LR Pezidento dekretu patvirtintas Utenos herbas
1965 m. kovo 17 d. Žuvo paskutinis Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis
1956 m. vasario 1 d. Utenoje užfiksuotas absoliutus oro temperatūros minimumas Lietuvos teritorijoje
1952 m. sausio 1 d. Gimė Vytautas Račickas - rašytojas
1945 m. gruodžio 24 d. Gimė Saulius Šaltenis prozininkas, dramaturgas, scenaristas, Lietuvos nepriklausomybės Kovo 11 d. akto signataras.
1944 m. spalio 18 d. Gimė Arvydas Šaltenis dailininkas tapytojas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.
1941 m. spalio 10 d. Gimė Algirdas Gaižutis -menotyrininkas, habil. daktaras, akademikas.
1941 m. vasario 24 d. Gimė Antanas Masionis - poetas, literatūros kritikas
1940 m. gruodžio 24 d. Gimė prozininkas Bronius Radzevičius
1939 m. gegužės 15 d. Gimė Leonardas-Leonidas Grudzinskas - žurnalistas, rašytojas
1931 m. vasario 23 d. Gimė prozininkas ir poetas, fotomenininkas Gediminas Isokas
1931 m. vasario 8 d. Gimė rašytojas ir poetas Jonas Jakštas
1931 m. sausio 5 d. Gimė Kazys Napoleonas Kitkauskas - Humanitarinių mokslų dr., architektas restauratorius, Lietuvos valdovų rūmų atstatymo mokslinis vadovas, Lietuvos kultūros ir meno nacionalinės premijos laureatas
1930 m. vasario 15 d. Gimė Algimantas Baltakis– lietuvių poetas, literatūros kritikas, vertėjas
1929 m. lapkričio 27 d. Gimė Vytautas Statulevičius - fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatyvinės grupės narys
1929 m. liepos 30 d. Gimė Algirdas Vyžintas - profesorius, muzikas, chorų ir orkestrų dirigentas, Lietuvos nusipelnęs artistas.
1928 m. gegužės 15 d. Gimė Pranas Treinys - rašytojas, aktorius, nusipelnęs meno veikėjas
1920 m. birželio 10 d. Gimė Antanas Vytautas Dambrava - teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas, Utenos miesto Garbės pilietis
1920 m. kovo 11 d. Gimė Eugenija Šimkūnaitė - gydytoja žolininkė, etnografė, habilituota gamtos mokslų daktarė
1919 m. liepos 15 d. Gimė Alfonsas Nyka-Niliūnas - poetas, vertėjas, kritikas
1919 m. birželio 2 d. Generolo K.Ladygos vadovaujamas I pėstininkų pulkas išvadavo Uteną nuo bolševikų
1918 m. Įkurta viena pirmųjų savivaldybių Lietuvoje - Utenos savivaldybė
1915 m. liepos 9 d. Gimė Jonas Šiožinys - poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
1915 m. gegužės 23 d. Gimė Juozas Girnius - filosofijos mokslų daktaras, ,,Lietuvių enciklopedijos“ redaktorius
1913 m. lapkričio 10 d. Gimė Bronius Kviklys - publicistas, enciklopedinio leidinio „Mūsų Lietuva“ sudarytojas
1912 m. gegužės 30 d. Gimė Petras Markevičius - kunigas, poetas, prozininkas, dramaturgas, tautosakos rinkėjas, tautodailininkas.
1910 m. sausio 28 d. Gimė Antanas Liuima - teologijos profesorius, akademikas, Utenos miesto Garbės pilietis
1908 m. spalio 24 d. Gimė Rapolas Šaltenis - rašytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis.
1907 m. gruodžio 22 d. Gimė Juozas Prunskis - prelatas, publicistas, ,,XX amžiaus“ redaktorius, Utenos miesto Garbės pilietis
1907 m. kovo 31 d. Gimė Pulgis Andriušis - rašytojas, vertėjas.
1906 m. vasario 13 d. Gimė Adolfas Šapoka - lietuvių istorikas, vienas 1936 m. veikalo „Lietuvos istorija“ autorių ir redaktorius.
1905 m. sausio 29 d. Gimė Antanas Miškinis - poetas, rašytojas, vertėjas
1904 m. spalio 17 d. Gimė Juozas Namikas - Nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, majoras
1900 m. rugsėjo 29 d. Gimė Pranas Daunys -rašytojas, organizuotos Lietuvos aklųjų veiklos pradininkas, pritakęs Brailio abėcėlę lietuvių kalbai
1898 m. gruodžio 12 d. Gimė Motiejus Miškinis - literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas.
1894 m. lapkričio 22 d. Gimė Kazys Musteikis - Nepriklausomos Lietuvos generolas, krašto apsaugos ministras
1894 m. spalio 30 d. Gimė Antanas Žvironas - fizikos – matematikos mokslų daktaras, profesorius
1893 m. spalio 15 d. Iljos Repino - garsaus rusų dailininko vizitas Utenoje
1893 m. birželio 6 d. Gimė Kazys Pakštas - profesorius, mokslų daktaras, Lietuvos geografų draugijos prezidentas
1893 m. vasario 27 d. Gimė Pranas Saladžius - pulkininkas, visuomenininkas, 1935–1940 Lietuvos šaulių sąjungos vadas
1890 m. liepos 16 d. Gimė Juozas Karosas - kompozitorius, dirigentas, profesorius, Utenos miesto Garbės pilietis.
1890 m. liepos 5 d. Gimė Ignas Musteikis - pulkininkas, Lietuvos vidaus reikalų ministras, Lietuvos banko direktorius
1884 m. vasario 5 d. Gimė arkivyskupas Mečislovas Reinys
1878 m. spalio 1 d. Gimė Antanas Jasūdis - Lietuvos mėgėjų klojimo teatro organizatorius, aktorius.
1864 m. gruodžio 3 d. Gimė Jonas Galvydis-Bykauskas - Lietuvos kariuomenės generolas
1845 m. spalio 13 d. Gimė Silvestras Gimžauskas - kunigas, spaudos draudimo gadynės veikėjas, švietėjas, poetas.
1843 m. kovo 14 d. Utenos pašto stotyje lankėsi prancūzų rašytojas Onore de Balzakas
1819 m. rugpjūčio 25 d. Gimė Antanas Deveikis - garsiausias kryždirbys ir dievdirbys Utenos krašte.
1792 m. vasario 25 d. Užpaliai gavo Magdeburgo teises ir herbą
1261 m. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Utenos vardas

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija