Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Kazimieras Baršauskas
Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1904 m. gegužės 13 d.

Kazimieras Baršauskas (Lietuvos fizikas, gamtos mokslų daktaras)
gimė 1904 m. gegužės 13 d. Gižuose, Vilkaviškio apskr. Mirė 1964 m. vasario 24 d. Vilniuje, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
1918–1925 m. mokėsi Marijampolės realinėje gimnazijoje. 1925–1930 m. studijavo Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakulteto fizikos-matematikos skyriuje. 1929–1930 m. ėjo Fizikos katedros jaunesniojo laboranto pareigas. 1930–1931 m. ir 1938–1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, įgijo leitenanto laipsnį.
1931 m. laimėjo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos-matematikos fakulteto skelbtą konkursą jaunesniojo laboranto vietai užimti Fizikos katedroje. 1932 m. paskirtas vyresniuoju laborantu, 1934 m. jaunesniuoju asistentu, 1936 m. vyresniuoju asistentu. 1935 m. lankėsi Maskvos ir Leningrado mokslo įstaigose. 1936–1937 m. stažavo Berlyno technikos universitete pas profesorius H. Geigerį. 1940 m. - docentas. 1938 m. - gamtos mokslų daktaras, 1946 m. - fizikos ir matematikos mokslų daktaras, 1956 m. - Lietuvos mokslų akademijos akademikas.
1930–1946 m. - VDU (su pertraukomis) dėstytojas, 1941–1942 m. ir 1944–1946 m. - Fizikos katedros vedėjas; nuo 1941 m. - profesorius. 1943 m. uždarius VDU su kitais suorganizavo Aukštųjų kursų Technikos skyrių. Nuo 1946 m. dėstė Kauno universitete, 1946–1947 m. - Technologijos, 1947–1950 m. - Elektrotechnikos fakulteto dekanas, 1946–1950 m. - Fizikos katedros vedėjas. 1959 m. lankėsi JAV mokslo įstaigose.
Vienas Kauno politechnikos instituto (KPI) įkūrėjų, 1950–1964 m. jo rektorius, Fizikos katedros vedėjas. Rūpinosi lietuvių inžinierių rengimu, lietuviškos techninės inteligentijos ugdymu. Per 1950–1964 m. KPI parengta apie 8000 inžinierių.
Svarbiausi darbai iš antrinių kosminių spindulių energijos pasiskirstymo. Su kt. tyrė ultragarsinės spektrometrijos metodiką, branduolių magnetinį rezonansą (signalo ir triukšmo didžiausio santykio gavimo sąlygas, pastovaus magnetinio lauko, kuriuo sužadinamos sukinių sistemos, stabilumą ir kitimą), puslaidininkinių triodų savybes.


Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedija.org/wiki/Kazimieras_Baršauskas


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija