Šiandien 2024 m. birželio 19 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Įvyko sukilimas
Giedraičiai, Molėtų rajono savivaldybė, 1863 m. birželio 24 d.

Neaplenkė Giedraičių ir 1863 metų sukilimo įvykiai. Giedraičių apylinkėse sukilimo dalyviai patyrė pralaimėjimą. 1863 metų birželio 24(12) sukilėliai buvo atskirti nuo tankaus ir pelkėto Šešuolių miško. Tą dieną prie Giedraičių sukilėliai stojo į kautynes. Su įniršiu kovojo durtuvais, šautuvais ir šautuvų buožėmis. Nelygioje kovoje žuvo 15 sukilėlių, 45 pateko į nelaisvę. Į nelaisvę pateko ir jų vadas Albertas Minskis. Į priešo rankas pateko vėliava , virš 100 šautuvų, parako, 13 arklių ir maistas. Kai tardė A.Minskį, jis neprisipažino esąs vadas. Karo lauko teismas nuteisė jį 15 metų katorgos.
Po 1863 metų sukilimo Rusijos caras Nikolajus I-asis aktyviems sukilimo malšintojams išdalino prie Giedraičių esančio Pociūnų dvaro žemę.
Giedraitiškiai pagerbdami 1831 ir 1863-1864 metų sukilėlius, žuvusiems ties Giedraičiais atminti pastatė kryžių. Laikas jį smarkiai apgadino. Giedraitiškis Mindaugas Černiauskas su grupele bendraminčių pastatė naują kryžių. Kryžiaus projektą parengė ir patį kryžių padarė Saulius Markauskas.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija