Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Antanas Rucevičius
Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1880 m. gegužės 30 d.

Knygnešys Antanas Rucevičius gimė 1880 m. gegužės 30 d. Pavembrių k., Bartninkų apyl., Vilkaviškio raj. Mirė 1949 m. balandžio mėn. 11 d. Kaune.
Gimė valstiečių šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1898 m. baigęs 6 klases toliau mokėsi Jelgavos ir Liepojos gimnazijose. Aktyviai dalyvavo slaptųjų moksleivių būrelių veikloje. Stokodamas tolesniam mokslui lėšų, 1900 m. sugrįžo Marijampolėn ir vertėsi privačiomis pamokomis. Draudžiamą lietuvišką spaudą pradėjo skaityti dar mokydamasis Marijampolėje. Sugrįžęs iš Liepojos susirado bendraminčių ir 1901 m. liepos 1 d. kartu su jais įkūrė Artojų draugiją. Buvo vienas iš jos vadovų, turėjo slaptą "Ūkininko" redakcijos adresą, kuriuo siųsdavo savo ir kitų korespondencijas bei surinktą
tautosaką. Plačiai platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Suorganizavo jos atgabenimą iš Prūsijos. Tuo reikalu pats slapta važinėjo į Tilžėje esančių lietuviškų laikraščių redakcijas ir į Rokaičius pas M. Zauniūtę. Į Marijampolę knygnešių atgabentą spaudą platindavo ir pats. Nuveždavo į Suvalkus - Karaliui, į Vilnių - J. Vileišiui, į Šiaulius - P. Višinskiui, A. Janulaičiui, J. Biliūnui. Paštu išsiųsdavo į Odesą, Peterburgą ir kt. Palaikė ryšius su kauniečiais J. Pakniu, Gediminaite, kurie ir patys atvažiuodavo draudžiamos spaudos. Siųsdavo korespondencijas į "Ūkininką", "Varpą", "Naujienas". Suorganizavo vaidintojų trupę, kuri 1901-1902 Marijampolės apylinkėse suvaidino apie 10 slaptų spektaklių.
1902 m. įstojo į Kazanės pramonės mokyklą. Prasidėjus Artojų draugijos bylai, žandarai kratė ir jo butą Kazanėje, rado 10 kažkokio anticarinio leidinio lapelių lenkų kalba ir jų vertimą į lietuvių kalbą, cenzūruotos A. Vilkutaičio komedijos "Amerika pirtyje" rankraštį. Nuo 1903 m. liepos 25 jam paskirtas kardomasis areštas Marijampolėje, rugpjūčio 1 d. paleistas už 1000 rb užstatą. Dėl caro 1904 m. rugpjūčio 11 d. manifesto byla nutraukta. Vėlesniais metais dirbo redakcijose, leidyklose, spaustuvėse. Apdovanotas Lietuvos
nepriklausomybės medaliu (1928) ir Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1932).


Šaltiniai:
Internete: http://www.spaudos.lt/Knygnešiai/A_Rucevičius.htm


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija