Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Antanas Liuima - teologijos profesorius, akademikas, Utenos miesto Garbės pilietis
Pavyžinčio k., Utenos rajonas., Utenos rajono savivaldybė, 1910 m. sausio 28 d.

Antanas Liuima gimė 1910 01 28 Utenos vls. Pavyžinčio k. Mirė 2000 07 25 Romoje. Jėzuitas, teologijos prof. (1957), akademikas (1959). 1928 baigė Utenos „Saulės“ g-ziją. Metus mokėsi Kauno kun. seminarijoje. 1929 įstojo į Jėzuitų ordiną. 1931 Olandijoje studijavo filosofiją, 1934–39 – VDU lituanistiką ir pedagogiką, kartu mokytojavo ir Kauno jėzuitų g-zijoje. 1940 išvyko į Prancūziją. Liono katalikiškajame institute studijavo teologiją, gavo teologijos licenciatą (1943), Tuluzos katalikiškame institute teologijos dr. laipsnį (1950). Į kunigus įšventintas 1942. 1947–49 buvo Lietuvių katalikų misijos Paryžiuje direktoriaus padėj., vėliau – direktorius. Nuo 1951 Romos Popiežiškojo Grigaliaus univ. teologijos adjutantas, nuo 1957 – prof. 1956 Romoje atkūrus Lietuvių katalikų mokslų akademiją, išrinktas moksliniu sekretoriumi, nuo 1956 – centro valdybos pirmininkas. 1992 LKMA perkėlus į Vilnių, tapo pirmuoju jos Garbės pirmininku. 1959 jam suteiktas akademiko. 1992 – daktaro vardas. Aktyviai bendradarbiavo Bostono „Lietuvių enciklopedijoje“, žurnaluose, laikraščiuose, parengė 4 tomus „Asketinės teologijos istorijos“ (lotynų klb.) Prel. dr. Juozo Punskio lėšomis išleista jo knyga „Jėzaus gyvenimas ir jo mokslas „Evangelijos žodžiais“ atpasakotas (lotynų klb., 1992). Recenzavo LKMA suvažiavimo darbus, LKMA Metraštį, „Užgesusių žiburių“seriją, Istorijos šaltinius, Lietuvių literatūros studijas, atskirų autorių knygas. 1994 10 20 jam suteiktas Utenos miesto Garbės piliečio vardas.

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija