Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Juozas Rapšys
Graščiai, Panevėžio rajono savivaldybė, 1899 m. sausio 18 d.

Savanoris, karo aviacijos pulkininkas JUOZAS RAPŠYS gimė 1899 m. sausio 18 d. Graščiuose, Krekenavos vlsč., Panevėžio r. Mokėsi Krekenavos pradinėje ir Panevėžio realinėje mokykloje. 1916 m. baigė mokytojų kursus. Iki 1918 m. mokytojavo Barklainių pradinėje mokykloje. 1919-01-07 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Žąslių, Vievio, Subačiaus, Rokiškio, Daugpilio. 1919 liepos 11 d. Latvijoje buvo sužeistas. 1919-12-16, turėdamas leitenanto laipsnį, baigė Karo mokyklą (II laida). Paskirtas į IV Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku. 1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Sudervės, Musninkų, Maišiagalos. 1922 m. perkeltas į 1-ąjį pėstininkų divizijos štabą Panevėžyje, paskirtas komendantu. 1923 pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 m. baigęs Aukštuosius karininkų kursus, perkeltas į Karo aviaciją. 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida). 1928 m. pakeltas į aviacijos kapitonus. 1928 m., išlaikęs konkursinius egzaminus, mokėsi Vokietijos generalinio štabo akademijoje. Su pagyrimu baigęs akademiją, 1932 m. paskirtas į Lietuvos kariuomenės generalinį štabą. 1935 m. paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku. Dėstė Karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1938 m. pakeltas į generalinio štabo pulkininkus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940-12-11 iš kariuomenės atleistas. 1941 m. kovo mėn. su šeima pasitraukė į Vokietiją. Vokiečių okupacijos metais kurį laiką dirbo Lietuvoje. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno ir dirbo Čikagoje, aktyviai dalyvavo išeivijos lietuvių visuomeninėje veikloje, rašė į „Karį“, „Draugą“, išleido atsiminimų knygą. Mirė 1972 m. liepos 24 d., palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Šaltiniai:
Literatūra: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VI t. Vilnius, 2006, p. 226.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija