Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Karolis Zaluskis
Varšuva, Panevėžio rajono savivaldybė, 1794 m. sausio 25 d.

Upytės apskrities bajorų maršalka, vienas iš 1831 m. sukilimo vadų KAROLIS ZALUSKIS gimė 1794 m. sausio 25 d. Varšuvoje. 1807 m. baigė Krokuvos kolegiją. Nuo 1816 m. Rusijos pasiuntinys Šveicarijoje, nuo 1822 m. – Prūsijoje. 1826 m. apsigyveno Lietuvoje, Gulbinų dvare. Netrukus buvo išrinktas Upytės apskrities bajorų maršalka, šias pareigas ėjo iki 1831 m. 1831 m. balandžio 2 d. K. Zaluskis buvo išrinktas Upytės apskrities sukilėlių vyriausiojo komiteto pirmininku, po kelių dienų – vyriausiuoju Upytės apskrities sukilėlių kariuomenės vadu, nuo balandžio 15 d. – Upytės, Ukmergės, Užnerio (Švenčionių) apskričių sukilėlių kariuomenės vadu. Jam buvo pavaldūs Kauno ir Trakų apskričių sukilėliai. Balandžio 16 d. pasitarime Ukmergėje buvo nutarta pulti Vilnių. K. Zaluskis tikėjosi, kad užėmę Kauną jį parems Kauno apskrities ir Žemaičių sukilėliai. Tačiau rusų kariuomenei prie Kauno sutelkus dideles pajėgas, sukilėliams Kauno paimti nepavyko. Balandžio pabaigoje caro kariuomenė užėmė Panevėžį, Šeduvą, Šiaulius. Po mūšio ties Prastavoniais, kurio metu nemažai sukilėlių žuvo ar buvo sužeisti, K. Zaluskis atsisakė vyriausiojo vado pareigų. Gegužės mėnesį jis atkūrė sukilėlių valdžią Panevėžyje, vėliau įsjungė į lenkų generolo A. Gelgaudo armiją. Nepavykus birželio 19 d. užimti Vilniaus, K. Zaluskis pasidavė Prūsijos valdžiai, vėliau išvyko į Austriją. Gyveno savo dvare Ivoniče. Mirė 1845 m. lapkričio 28 d.

Šaltiniai:
Literatūra: Juknevičius P. Sukilėlių vadas Karolis Zaluskis // Tėvynė. 2003, rugpj. 20: iliustr.; Juknevičius P. Upytės apskrities bajorų vadas grafas Karolis Zaluskis // Tėvynė. 2009, saus. 31.
Internete: http://www.panrs.lt/leidiniai/zaluskis.htm+karolis+zaluskis


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija