Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Juozas Masilionis
Pajuosčio dvaras, Panevėžio rajono savivaldybė, 1914 m. kovo 14 d.

Lituanistas, pedagogas, visuomeninkas JUOZAS MASILIONIS gimė 1914 m. kovo 4 d. Pajuosčio dvare, Panevėžio vlsč., Panevėžio r. 1925–1933 m. lankė Panevėžio gimnaziją. 1938 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1939 m. paskirtas lietuvių kalbos mokytoju į Joniškio gimnaziją. 1944 m. rudenį, artinantis sovietinei kariuomenei, pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Mokytojavo Čikagos aukštesniojoje lituanistėje mokykloje, 1961–1992 m. buvo šios mokyklos direktorius, redagavo moksleivių kūrybos metraščius. Nuo 1979 m. dėstė lietuvių kalbą Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute, buvo neakivaizdinio skyriaus direktorius. Nuo 1965 m. J. Masilionis – Amerikos lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos Švietimo komisijos tarybos narys. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1931 m. Lietuvoje spausdino straipsnius „Panevėžio balse“, „Ateityje“, „Šaltinyje“ ir kt., JAV daug metų dirbo „Draugo“ redakcijoje. 1936 m. kolektyviniame leidinyje „Mūšos Dobilas“ išspausdino Panevėžio gimnazijos Meno kuopos istoriją. Vokietijoje 1946–1947 m. parengė vadovėlius „Lietuvių literatūra“ V, VI, VII ir VIII klasėms. 1963 m. išleista jo redaguota monografija „Panevėžys“. 1965 m. išėjo J. Masilionio parengti „Lietuvių kalbos pratimai“ VII ir VIII klasėms. Abu leidiniai pakartotinai išleisti 1976 m. Vienas svarbesnių darbų buvo „Lietuvių kalbos sintaksė“, išleista 1985 m. Vienas iš paskutinių darbų – knyga „Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje“ (redaguotas kartu su S. Petersoniene 2000 m.). Mirė J. Masilionis 2000 m. gruodžio 16 d. Čikagoje.

Šaltiniai:
Literatūra: Būk bitelė...: Amerikos pedagogo Juozo Masilionio gyvenimo kelias, rašiniai ir veikla. Vilnius: UAB „Baltų lankų“ leidyba“, 2004.
Internete: http://www.daukantas.lt/edu/lt.kalba/kalbininkai/Kalbininkai/Masilionis_Juozas.htm; www.ipc.lt/21z/mokymas/intermok/projektai/kalbininkai


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija