Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Mečislovas Leonardas Paliulionis
Smilgių valsčius, Panevėžio rajono savivaldybė, 1834 m. gegužės 2 d.

Vyskupas MEČISLOVAS LEONARDAS PALIULIONIS gimė 1834 m. gegužės 2 d. Smilgių vlsč., Panevėžio r. 1852 m. baigęs Panevėžio bajorų mokyklą, įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1860 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją ir buvo įšventintas į kunigus. 1860–1883 m. dėstė dogmatinę teologiją Varnių ir Kauno kunigų seminarijose, buvo Kauno kunigų seminarijos prokuratorius ir Kauno mergaičių gimnazijos kapelionas. 1833 m. gegužės 22 d. konsekruotas Žemaičių vyskupu. Vyskupas M. L. Paliulionis ketvirtį amžiaus administravo didžiulę Žemaičių vyskupiją, kurioje buvo apie 600 kunigų ir daugiau kaip milijonas tikinčiųjų, gyvenančių Kauno ir Kuršo gubernijose. Vyskupas rūpinosi kunigų išsimokslinimu, bažnyčių statyba ir jų grąžinimu. Nepritarė lietuviškos spaudos uždraudimui, protestavo prieš maldaknygių spausdinimą rusiškomis raidėmis, materialiai rėmė katalikišką nelegalią lietuvišką spaudą, leidžiamą Prūsuose. Atgavus lietuvišką spaudą, 1905 m. išreikalavo, kad rusiškose Lietuvos mokyklose būtų leista tikybą dėstyti gimtąja kalba. Mirė 1908 m. gegužės 2 d. Palaidotas Kauno katedros požemyje.

Šaltiniai:
Literatūra: Baliūnas V. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727–2002. – Panevėžys, 2002, p. 269–271; Mūsų švyturiai: Trumpos biografijos – nekrologai. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993, p. 213–215. Juknevičius P. Vyskupas Mečislovas Paliulionis // Tėvynė. 2005, saus.19.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija