Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Antanas Bataitis
Valiliškiai, Panevėžio rajono savivaldybė, 1854 m. birželio 13 d.

Knygnešys ANTANAS BATAITIS gimė 1854 m. birželio 13 d. Valiliškiuose, Smilgių vlsč, Panevėžio r. Skaityti lietuviškai išmokė motina. Iki 28 m. amžiaus tarnavo Smilgių bažnyčios špitolėje. Smilgių bažnyčios kunigas M. Opulskis išmokė lietuviškai rašyti. Apie 1882 m. paragino jį supirkinėti iš žmonių kirilica spausdintas maldaknyges ir jas deginti. Vietoj jų gyventojus aprūpindavo lietuviškomis maldaknygėmis. Netrukus ir pats A. Bataitis ėmė gabenti lietuviškas knygas. Pirmoji kelionė su vežimu nepasisekė, prarado vežimą ir arklį, o pats vos spėjo pasprukti.. Iš pradžių spaudinius platino Smilgių parapijoje, vėliau ir gretimose. Turėjo įsirengęs slėptuves sodo inkiluose, mediniuose stulpuose, miške, pas patikimus sodiečius. Buvo įrengęs slėptuvę ir Smilgių bažnyčios varpinėje, pačioje jos pastogėje, netoli varpų. Nors kratų neišvengė, bet areštuotas nebuvo. Išmoko įrišti knygas. Rūpinosi vikaro D. Tuskenio Smilgiuose įsteigta bibliotekėle, duodavo pasiskaityti knygų patikimiems parapijos žmonėms. Draudžiamos spaudos gaudavo iš knygnešių K. Ūdro, P. Paprecko, buvo gerai pažįstamas su J. Bieliniu. 1901 m. užmezgė glaudžius ryšius su Puziniškyje apsigyvenusia rašytoja G. Petkevičaite-Bite. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sunkiai vertėsi. Tik 1928 m. jam paskirta 50 litų knygnešio pensija. Mirė 1932 m. kovo 12 d., palaidotas Smilgių kapinėse.

Šaltiniai:
Literatūra: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 414.
Internete: http://www.spaudos.lt/Knygnešiai/Antanas_Bataitis.htm


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija