Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Alfonsas Jurskis
Akmenytė, Panevėžio rajono savivaldybė, 1894 m. rugpjūčio 4 d.

Radijo inžinierius, nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas, rašytojas ALFONSAS JURSKIS gimė 1894 m. rugpjūčio 4 d. Akmenytėje, Pumpėnų vlsč., dab. Panevėžio r., ūkininko šeimoje. Mokslus pradėjo Papilėje, 1905–1912 m. mokėsi Mintaujos realinėje gimnazijoje. 1912–1916 m. A. Jurskis studijavo Peterburgo politechnikos institute elektromechaniką. 1916 m. baigęs specialius Jūrų laivyno radiomechanikų kursus, tarnavo Archangelsko laivyno ledlaužiuose radiomechaniku. 1919 m. pabaigoje A. Jurskis grįžo į Lietuvą ir įsijungė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Kaune įstojo į Lietuvos kariuomenės elektrotechnikos batalioną. 1923 m. karininkas A. Jurskis išvyko mokytis į Prancūziją. 1924 m. baigė Aukštąją elektrotechnikos mokyklą Paryžiuje. Mokydamasis dirbo Eifelio bokšto radijo stotyje. 1924 m. grįžęs į Kauną, A. Jurskis dirbo Aukštuosiuose karo technikos kursuose, kur vadovavo savo įsteigtai radijo laboratorijai ir iki 1940 m. dėstė radiotechniką, elektrotechniką ir matematiką. 1926 m. tapo Kauno radijo stoties viršininku, organizavo radijo stoties veiklą, radijo studijos darbą. 1927–1929 m. buvo Radijo tarybos sekretorius. 1926–1944 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete, dirbo docentu, profesoriumi, užėmė katedros vedėjo, Technologijos fakulteto prodekano pareigas. Įkūrė Lietuvos karių ir civilių radijo mėgėjų draugijas, joms vadovavo. Parašė vadovėlį „Radiotechnika. Pirmoji knyga: Radiotelegrafija“ (1927), kurį papildė antrasis vadovėlis „Radiotelefonijos pagrindai“ (1929). Išspausdinta apie 20 jo straipsnių, daugiausia savaitiniame žurnale „Bangos“. 1944 m. A. Jurskis pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV ir su šeima apsigyveno Filadelfijoje. Netrukus buvo pakviestas eiti radiotechnikos profesoriaus pareigas Templės universiteto Technikos institute. Nuo 1954 m. vadovavo Amerikos lietuvių inžinierių sąjungos Filadelfijos skyriui. Rašė straipsnius Bostone leidžiamai „Lietuvių enciklopedijai“, buvo elektrotechnikos skyriaus redaktorius. Mirė A. Jurskis 1966 m. liepos 31 d. Palaidotas Filadelfijoje, Prisikėlimo kapinėse. Jo gimtinėje Akmenytės vienkiemyje 1989 m. pastatytas ąžuolinis stogastulpis (aut. tautod. Jonas Matulis).

Šaltiniai:
Literatūra: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 421.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija