Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Silvestras Gimžauskas - kunigas, spaudos draudimo gadynės veikėjas, švietėjas, poetas.
Kirdeikiai, Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1845 m. spalio 13 d.

Silvestras Gimžauskas (gimė 1845 10 13 Kirdeikiuose. Mirė 1897 09 27 Varšuvoje). Kunigas, spaudos draudimo gadynės veikėjas, švietėjas, poetas. Mokėsi Kirdeikiuose, paskui Švenčionių ir Daugpilio g-zijose. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1876 dirbo provizorium. Įšventintas kunigu, po metų įstojo į Petrapilio dvasinę akademiją, bet dėl sveikatos, mokslą nutraukė. Buvo vikaras, o nuo 1883 Kietaviškių, po metų – Valkininkų klebonas, Merkinės dekanas. 1891 tapęs garbės kanauninku, už bendradarbiavimą ,,Aušroje“, lietuvybės skleidimą, knygų platinimą, greit buvo įskųstas kaip litvomanas, pažemintas ir perkeltas į Giedraičius vikaru, paskui į Bagaslaviškį altarista. Ten susirgęs, išvyko į Varšuvą gydytis ir mirė. Palaidojimo vieta liko nežinoma. Didaktinė, publicistinė gaida nuskamba eilėr. rinkinėliuose ,,Linkmenės“, ,,Ant Naujų metų Lietuvai dovanėlė“ (1897), ,,Lietuvos bičiulis“ (1881), ,,Metinė dovanėlė“ (1886), ,,Jokaunos dainos“ (1892, 1893) ir kt. Atskirus eilėraščius periodikoje pasirašinėjo slapyvardžiais Kiauneliškėnas, Vargomatis ir kt. Poezijoje ir publicistikoje nevengė rytietiškų tarmybių, kaip antai ir chrestomatiniame eil. ,,Pra Lidos murus pravaziojunt“, kuriame iškeliama tėvynės praeitis, jos ir gimtosios kalbos meilė. Jis pats tyrinėjo ir skelbė linkmeniškių papročius, apl. tarmes. Jo užrašytais burtais, papročiais liaudies medicina naudojosi mokslininkai. Parapijiečius mokė gimtosios kalbos rašydamas jiems eilėraščius ant šventoriaus sienų, spaudoje pasisakė prieš lietuvių lenkinimą. ,,Tėvyniškose dainose“ buvo karštas kovotojas už lietuvybę, spėjama, kad rinkinyje ,,Kelios istoriškos dainos“ taip pat yra parašytas jo. ,,Litvomano dainoje“ skundžiasi dėl kunigų puolimo. Jis rašė vieną po kitos ,,dovanėles“, leido kontrafakcinėmis (klaidinančiomis) datomis, kad nebūtų susektas, rašė pradžiamokslius, vertė mišias, oratorijas, kurias vėliau atliko chorai. 1891 išleido pats išvertęs A. Valperio katalikų bažnyčios istoriją (pasirašė kanauninku V.). Apie 1886 ir 1897 išleido knygą ,,Metine Dowanela del Lietuwininku ir Zemaiczu parasze Mainionis“. Spausdinosi daugiausia Tilžėje. Dalis parašytų brošiūrų, pasirašytų slapyvardžiais dar neišaiškinta, ne viskas jo buvo ir išspausdinta. S. Gimžauskas – pirmasis Utenos raj. poetas, vienintelis aušrininkas, patriotas, kultūros veikėjas.

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija