Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Antanas Žvironas - fizikos – matematikos mokslų daktaras, profesorius
Užpaliai, Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1894 m. spalio 30 d.

Antanas Žvironas. Gimė 1894 10 30 Užpaliuose. Mirė 1954 10 06 Vilniuje. Palaidotas Užpaliuose. Fizikos – matematikos mokslų dr. (1930), prof. (1942). 1910 tėvai persikėlė į Galinių vs. 1912 baigė Užpalių dviklasę liaudies mokyklą, 1914 Utenos keturklasę mokyklą. 1915 penktą gimnazijos klasę Vilniuje. 1915 su vyresniu broliu Juozu atsiduria Tomske. Ten gyveno dėdė P. Žvironas. 1921 Tomsko univ. baigia du kursus ir grįžta į Lietuvą. Moblizuojamas į kariuomenę, 1923 baigia Karo mokyklą Kaune. 1923–26 Lietuvos kariuomenės mokomosios kuopos leitenantas. 1928 baigia VDU. 1928–29 Fizikos katedros jaunesnysis ir vyresnysis asistentas. 1929 07 11 nuteisiamas metus kalėti, nes įtariamas dalyvavimu gegužės 8–9 d. pasikėsinime prieš ministrą pirmininką A. Voldemarą. Spalyje paleistas. 1931–1933 tobulinosi Ciuricho universitete 1933 čia jam suteikiamas filosofijos dr. laipsnis, o 1934 VDU – fizikos–matematikos dr. laipsnis ir doc. titulas. 1935 apsinuodijęs gyvsidabriu suserga. Redaguoja žurnalą ,,Gamta“, rašo straipsnius. 1940 atvyksta į Vilniaus universitetą. 1942 išrenkamas profesoriumi. 1944–45 Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas ir Bendrosios fizikos bei teorinės fizikos katedrų vedėjas. 1943 kelis kartus už paramą žurnalams buvo suimtas. 1945 02 10 suimtas ir nuteistas 10 m. kalėti ir 5 m. tremties. Kalintas Vilniuje, Maskvoje, Pečioroje, Abėzės kalėjimuose ir lageriuose. 1954 grįžo į Lietuvą, gydėsi Vilniuje. Čia ir mirė. Rašė į spaudą mokslo populiarinimo, visuomeniniais ir kitais klausimais, pasirašydavo slapyvardžiais: Smėliūnas, Ringys, Ringinas, Girbinis, Sviriūnas, Užpalietis, Pipiras ir kt. Bendradarbiavo: ,,Darbo visuomenėje“, ,,Kovoje“, ,,Lietuvos darbo balse“, ,,Mintyje“, ,,Mūsų fronte“, ,,Naujojoje bangoje“ ir kt. Paskelbė per 130 straipsnių. 1944 spaudai paruošė 1944 vadovėlį ,,Bendroji fizika“ (Mechanika. Bangų mokslas. Skaičiai ir dujos. Šiluma) dalyvavo fizikos terminų komisijoje, redagavo straipsnius ir rašė į ,,Lietuviškąją enciklopediją“, net lageriuose ruošė mokslines publikacijas, surengė parodą ,,Žmogus. Klimatas. Flora“. Išvertė B. Bauerio knygą ,,Socialdemokratija, religija ir bažnyčia (1931).

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija