Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Kazys Napoleonas Kitkauskas - Humanitarinių mokslų dr., architektas restauratorius, Lietuvos valdovų rūmų atstatymo mokslinis vadovas, Lietuvos kultūros ir meno nacionalinės premijos laureatas
Antadurių k., Molėtų vls. Utenos aps., Utenos rajono savivaldybė, 1931 m. sausio 5 d.

Kazys Napoleonas Kitkauskas (gimė 1931 01 05 Utenos aps. Molėtų vls. Antadurių k.) 1935 tėvai persikėlė į Kuktiškių vls. Mažeikių k. Inž., nostr., human. mokslų dr. (1993). 1942–1947 mokėsi Utenos g-zijoje, 1947 12 06 suimtas, įkalintas ir išvežtas į Mordoviją. Ten dirbo statybose, medžio apdirbimo gamyklų cechuose, kasė durpes ir kt. 1954 grįžęs į Lietuvą 1955 baigė Kauno darbo jaunimo vid. m-kyklą, o 1960 – KPI statybos fak., inž. 1960–1966 Mokslinės restauracinės–gamybinės dirbtuvės inž. konstruktorius, 1966–1970 grupės vadovas. 1970–1972 Paminklų konsevavimo instituto grupės vadovas, 1972–1978 projekto vyr. architektas, 1978–1992 vyr. specialistas, nuo 1993 Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ architektūros tyrimų skyriaus vadovas. Išleido knygas: „Vilniaus katedra“ (1976, išversta į rusų, anglų ir vokiečių kalbas), „Vilniaus pilys“ (1989), „Vilniaus archikatedros požemiai“ (1994), žodyno „Architektūros statinių detalės “, (1985–1994 spausdinta žurnale „Statyba ir architektūra“), „Vilniaus žemutinės pilies rūmai“ (1988, 1989, 1990–1993, 1994–1995), „Amžino įšalo žemėje“ (1989), tęstinio leidinio „Architektūros paminklai“ (I–IV, X tomų), „Dailės žodyno“ (1999), „Lietuvos architektūros istorijos I t. (1984) „Paminklų sąvado“ I t. (1988), „Kristijono Donelaičio memorialo Tolimkiemyje“ (2001) ir kt. bendraautoris. Suprojektavo Kristijono Donelaičio memorialą Tolimkiemyje ir Lazdynėliuose (1970–1988), Vilniaus arkikatedros tyrimų (1968–1986), jos remonto darbų projektavimo ir priežiūros (1970–1982) vadovas, Vilniaus žemutinės pilies kunigaikščių rūmų liekanų architektūros tyrimų (1987–2001) vadovas, Biržų pilies tilto, VVU knygų saugyklos konstrukcinės dalies, Žemutinės pilies naujojo arsenalo konstrukcinės dalies projektų autorius. 1979 kartu su bendraautoriais laimėjo konkursą „Vilniaus pilies aplinkos išplanavimas ir sutvarkymas“. Bendradarbiavo žurnaluose „Kultūros barai“, „Mokslas ir gyvenimas“, laikraščiuose, skaitė pranešimus konferencijose: Prahoje (1989), Turku (1991), Malborke (1995), Travemiundėje (1994) ir kt. 1994–1996 VU dėstė Lietuvos architektūros istorijos discipliną. Yra K. Donelaičio draugijos pirmininkas (1992), Tautos atstovybės Lietuvoje pirmininkas (1996), Lietuvos piliečių chartijos tarybos (1991), architektų sąjungos (1970) ir kt. visuomeninių organizacijų narys ar vadovas. 1990 už knygą „Vilniaus pilys“ suteikta Lietuvos kultūros ir meno nacionalinė premija. Apdovanotas Gedimino IV laipsnio (1995), III laipsnio (1999) ordinais, Žygimanto Augusto medaliu (2001).

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija