Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė kunigas, istorikas Jonas Reitelaitis
Sasnavos valsčius, Navasadų kaimas, Lazdijų rajono savivaldybė, 1884 m. lapkričio 23 d.

Kunigas, istorikas, kraštotyrininkas. 1899 m. rugsėjo 27 d., jau turėdamas 15 metų, baigė rusišką Sasnavos pradžios mokyklą. Jis rašė: "Pas Germanavičių "ruskai" mokinausi nepilnai dvejis metus". Tos mokyklos baigimo egzaminus išlaikė Marijampolėje. Iki 1906 m. siuvėjavo. 1907 m. Sasnavoje, Žiburiečių pramogoje, skaitė savarankiškai parengtą kūrinį. Iki 1907 m. vaikščiojo į Marijampolę (10 kilometrų) pas vikarą Motiejų Gustaitį, kur rengėsi eksterno egzaminams į ketvirtą gimnazijos klasę. 1907 m., turėdamas dvidešimt trejus metus, Marijampolės gimnazijoje laikė eksterno egzaminus. Tarp egzaminuotojų buvo ir M. Gustaitis, kuris apgailestavo, kad J. Reitelaitis anksčiau negalėjo mokytis. 1907 m., išlaikęs gimnazijos egzaminus, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Seinų apskritis buvo nutįsusi iki Nemuno, apėmė Miroslavą, Lazdijus. Seinai tada buvo lietuviškesnis miestas negu Kaunas. 1913 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Vikaravo Šventežeryje, Seirijuose.1926 m. paskiriamas kurti Krikštonių parapiją. Čia pastatė bažnyčią, kleboniją, pradžios ir vidurinės mokyklos pastatus. Rinko Užnemunės bažnyčių ir kitą istorinę medžiagą, užrašinėjo tautosaką, papročius. Išleido konspektą „Trumpa lietuvių raštijos istorija“ (1914 m.),kraštotyrinių apybraižų (Gudelių parapijos monografija,1914 m.; Kalvarija,1968 m..Rankraščiais paliko „Lietuvių raštijos istoriją“ ,literatūros kritiko Petro Gerulio – Krago biografiją, apybraižas „Radvilų Seirijai“,“ Leipalingio parapijos bažnyčia ir kunigai“, „Kapčiamiesčio praeities bruožai“, surinko daug duomenų kitų Sūduvos vietų monografijoms bei apybraižoms, parašė straipsnių tautosakos klausimais, pamokslų, atsiminimų.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija