Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Pulgis Andriušis - rašytojas, vertėjas.
Tauragnų vls. Gaidžių k., Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1907 m. kovo 31 d.

Pulgis Andriušis (tikra pavardė Fulgencijus Andriusevičius). G. 1907 03 31. Tauragnų vls. Gaidžių k. (mirė 1970 12 19 Adelaidėje (Australija)). Rašytojas, vertėjas. M. Miškinio paruoštas, įstojo į Utenos ,,Saulės“ g-ziją, kurioje baigė penkias klases. 1926 baigė Kauno ,,Aušros“ g-ziją. Vėliau mokėsi meno m-kloje. Jos nebaigęs, Kauno univ. studijavo lituanistiką. Buvo guvus, šnekus, jumoristas, gabus kalboms, bendradarbiavo spaudoje, rašinėdamas jumoristinius vaizdelius daugiausia iš kaimo gyvenimo, rašė teatro temomis. 1928 su žydeliu, gavęs iš prezidento leidimą, keliavo arkliu ir kitu transportu po Europą. Aplankė Angliją, Ispaniją, pasiekė net Maroką, pasiruošė versti Servantesą. Į Gaidžius jis buvo pasikvietęs A. Žmuidzinavičių, J. Mikėną, P. Cvirką. Įsitraukė į esperantų veiklą, leido šapirografu parašytą laikraštėlį ,,Šepšeliada“, lankė B. Sruogos vedamus teatro seminarus. Klaipėdoje dirbo dviejų laikraščių redakcijose. Atskiromis knygomis savo beletristinius kūrinius išleido po šio karo, atsidūręs Vokietijoje ir Australijoje. Išleido knygas: ,,Ir vis dėlto juokimės!“ Feljetonai iš DP buities. – Gunzenhausen, 1946, ,,Siuntinėlis iš Amerikos“. Antroji tremties humoro knyga. – Donauwörth, 1947, ,,Anoj pusėj ežero“. Lyrinės apysakos. – ,,Gunzenhausen“, 1947, Boston, 1953, ,,Esperanto kalbos vadovėlis su trumpu žodynėliu“. Dilingen – Donau, 1947; ,,Ispanų kalbos gramatika“, d. 1, Nürttingen, 1947; ,,Vabalų vestuvės“ apsakymas vaikams. – Schweinfurt, 1948, ,,Sudiev, kvietkeli“. Apysaka. – Adelaide, 1951, ,,Tipelis“. Humoristinis romanas. – Boston, leid. m. nežym., V. 1991; ,,Rojaus vartai“. Apysaka. – London, 1960; ,,Daina iš kito galo“. Feljetonai. – London, 1962; ,,Blezdingėlės prie Torenso“: Lietuvių įsikūrimas Pietų Australijoje 1947–1962. Red. su V. Radzevičiumi; ,,Purienos po vandeniu“. ,,Dykaduonio pasakojimai“, – London, 1963; ,,Rinktiniai raštai“ t. 1. Autobiografiniai memuarai. Lyrinės apysakos, – Boston, 1968; ,,Septinton įleidus“. Memuaro – autobiografiniai apmatai. – K. 1962.
Be to vertė R. Dorgeles romaną ,,Mediniai kryžiai“ ir kt., paskelbė kelionių apybraižų, literatūros ir teatro kritikos straipsnių, atsiminimų ir kt. Už knygas ,,Sudiev, kvietkeli“ ir ,,Rojaus vartai“ paskirtos literatūrinės premijos.

Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/apersonos.htm


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija