Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Jonas Galvydis-Bykauskas - Lietuvos kariuomenės generolas
Degėsių kaimas, Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1864 m. gruodžio 3 d.

Jonas Galvydis-Bykauskas gimė 1864 12 03 Užpalių vls. Degesių k. (mirė. 1943 07 16). Palaidotas Kauno raj. Raudondvaryje. Generolas (1919). 1886 baigė Peterburgo karo m-klą, įgyjo karininko laipsnį. Tarnavo 87 pėstininkų, vėliau 18 Sibiro Šaulių pulke. Dalyvavo rusų–japonų kare. 1909 baigė Orenburgo karininkų m-klą. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, turėdamas pulkininko laipsnį, vadovavo pulkui. Kautynėse prie Lodzės buvo sužeistas, pateko vokiečiams į nelaisvę. 1918 prad. paleistas, grįžo į Lietuvą. 1918 pab. Krašto apsaugos komisijoje dirbo tiekimo viršininku. Jis paruošė Lietuvos kariuomenės formavimo projektą. 1918 11 23 skiriamas pirmojo pulko, steigiamo Alytuje, vadu. 1918 12 30 skiriamas visų karinių dalinių, veikiančių Vilniaus srityje, vadu. 1919 skiriamas Kauno karo m-klos viršininku. 1919 07 06 išleista pirmoji 96 karininkų laida. Iškilmėse dalyvavo prezidentas A. Smetona, Tarybos pirmininkas St. Šilingas, kiti pareigūnai. 1919 12 16 išleista antroji 224 karininkų laida. 1919 08 29 paskirtas Kauno įgulos viršininku. 1919 spalio mėn. jam suteikiamas generolo–leitenanto laipsnis. 1920 paskirtas trečios divizijos vadovu ir laikinai eiti vyr. kariuomenės vado pareigas. 1920 išrinktas Steigiamojo seimo nariu, todėl 1920 07 07, iš anksčiau minimų pareigų, atleistas. Laikinai ėjo antros divizijos vado pareigas (iki 1921 02 01). 1921 vėl skiriamas Kauno karo m-klos viršininku, 1922–23 – kartu ir Kauno įgulos viršininku. 1926 išėjo į atsargą. Dalyvavo visuomeniniame darbe, rašė. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunig. Gedimino antrojo laipsnio ordinu. 1940 rusų buvo suimtas, tačiau 1941 išvaduotas.


Šaltiniai:
Internete: http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/gpersonos.htm


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija