Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Vladas Kulbokas
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1908 m. balandžio 6 d.

Vladas Kulbokas (Lietuvos pedagogas, literatūros tyrinėtojas) gimė 1908 m. balandžio 6 d. Nakšiškiuose, Vilkaviškio valsčiuje. Mirė 2000 m. gruodžio 24 d. Putname, JAV.
1927-1931 m. Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, prancūzų kalbą, pedagogiką. 1932-1942 m. mokytojavo Plungės, Pasvalio, Vilniaus gimnazijose. 1942-1944 m. dirbo Švietimo vadyboje. 1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją. Mokytojavo Tiubingeno lietuvių gimnazijoje, 1945-1947 m. studijavo romanistiką Tiubingeno universitete. 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno Bostone. 1949-1956 m. dėstė Bostono lituanistinėje mokykloje, buvo jos vedėjas. 1953-1970 m. dirbo Bostono koledžo bibliotekoje, nuo 1953 m. – vienas Lietuvių enciklopedijos redaktorių. Lituanistikos instituto, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. Aktyviai dalyvavo šaulių, ateitininkų veikloje.
Mokslinė veikla: veikale „Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje“ pateikė lietuvių išeivijos literatūros kritikos istoriją, daug bibliografinių ir faktologinių duomenų. Parašė skyrius apie lietuvių išeivijos literatūros kritiką knygoms „Lietuvių literatūra svetur“, 1945-1967 m. (1968 m.), „Lietuvių egzodo literatūra“, 1945-1990 m. (1992 m.). Lietuvių literatūros kritikos straipsnius, recenzijas skelbė žurnaluose „Aidai“, „Ateitis“, laikraščiuose „Darbininkas“, „Draugas“.
Bibliografija: Lietuvių religinė poezija, 1982 m. Antanas Tulys, 1984 m.
Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje, 2 t., 1982-1987 m. Laiko pagrėbstai, atsiminimai, 1991 m.

Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Kulbokas


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija