Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Algirdas Landsbergis
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1924 m. birželio 23 d.

Algirdas Landsbergis (Lietuvos dramaturgas, prozininkas, žurnalistas) gimė 1924 m. birželio 23 d. Kybartuose, Vilkaviškio raj. Mirė 2004 m. balandžio 4 d. Fryporte, Niujorko valstijoje.
1941-1943 m.Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, Mainco universitete studijavo anglistiką ir romanistiką. Mokytojavo Visbadeno ir Kaselio lietuvių gimnazijose, lietuvių spaudoje skelbė noveles, kritikos straipsnius, grožinės literatūros vertimus iš anglų kalbos. Avangardinio žurnalą „Žvilgsniai“ (1946-1948 m.) vienas bendradarbių ir redaktorių. 1949 m. išvyko į JAV. 1949-1953 m. dirbo knygyne Brukline, 1956-1966 m. – Pavergtųjų Europos tautų sekretoriate. 1957 m. Kolumbijos universitete baigė lyginamosios literatūros studijas. 1965-1992 m. Ferli Dikinsono universiteto (Niu Džersio valstija) profesorius. Bendradarbiavo stočių Amerikos balsas ir Laisvosios Europos radijas redakcijose.
Kūryba: literatūros kritikos straipsnius skelbė žurnale „Literatūros lankai“, laikraštyje „Darbininkas“. Debiutinis romanas „Kelionė“ – vienas pirmųjų moderniosios pokario prozos pavyzdžių lietuvių literatūroje. Jame modernistine stilistika vaizduojama Antrojo pasaulinio karo pabaigos laikotarpis. Parašė novelių, joms būdinga temų įvairovė: rezistencija, išeivijos gyvenimo problematika, gausu netikėtų sugretinimų, paradoksalių situacijų, simbolių. Sukūrė pjesių, jose ryški modernistinė stilistika: įvykis vaizduojamas iš kelių perspektyvų per paradoksalų sugretinimą arba priešpriešą, simbolinamas. Kai kurios pjesės išverstos į anglų kalbą, statytos JAV, Kanados, Slovėnijos teatruose.
Tarptautinio PEN klubo rašytojų tremtyje centro prezidentas, JAV Dramaturgų gildijos narys, nuo 1992 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Bibliografija: Kelionė, romanas, 1954 m., „Draugo“ romano premija, 1954 m.
Ilgoji naktis, novelės, 1956 m.
Muzika įžengiant į neregėtus miestus, novelės, 1979 m., Lietuvių rašytojų draugijos premija, 1980 m.
Trys dramos, 1980 m.
Kelionės muzika, romanas, novelės, 1992 m.
Pjesės: Meilės mokykla, 1965 m.
Penki stulpai turgaus aikštėje, 1966 m., pastatė Kauno dramos teatras 1989 m., Klyvlendo apygardos literatūros premija
Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje, 1973 m.
Paskutinis piknikas, 1980 m., Los Andželo dramos sambūrio premija
Vaikai gintaro rūmuose, 1981 m., Lietuvių bendruomenės dramos premija
Onos veidas, 1983 m., Lietuvių bendruomenės dramos premija
Sudie, mano karaliau, pastatė Klaipėdos dramos teatras 1990 m.
Idioto pasaka, pastatyta Slovėnijoje 1992 m.
Du utopiški vaidinimai, 1994 m.
Įvertinimas: 1999 m. - Gedimino 5 laipsnio ordinas.

Šaltiniai:
Internete: http://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Landsbergis


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija