Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Pranas Penkaitis
Vilkaviškio rajonas , Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1877 m. sausio 15 d.

Penkaitis Pranas (dramaturgas, prozininkas, rašytojas, teisininkas) gimė 1877 m. sausio 15 d. Daugėlaičių k., Vilkaviškio raj. Mirė 1931 m. gruodžio 19 d. Kaune.
1889 m. baigė Kybartų dviklasę mokyklą. 1893 m. išvyko į Rusiją, kur trumpai dirbo geležinkelių dirbtuvėse, o vėliau apie 20 metų - raštinėse. 1906 m. grįžo į Lietuvą. Savarankiškai mokydamasis 1908 m. išlaikė Petrograde brandos egzaminus, įstojo į Universiteto teisės fakultetą. I pasaulinio karo metu lankė įvairias Lietuvos vietoves ir steigė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius. Talkino draugijos reikalų vedėjui J.Tumui-Vaižgantui. Pasitraukė į Rusiją. 1916 m. išėjo iš draugijos. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Tarnavo geležinkelių valdyboje, vėliau buvo Lietuvos atstovybės sekretorius Berlyne, Švietimo ministerijos juriskonsultas. 1922-1923 m. išleido tris raštų tomus. Nuo 1924 m. Kauno apygardos teismo narys. Vėliau vertėsi advokatūra. 1927 m. buvo išrinktas Lietuvių kalbos draugijos pirmininku. Vienas iš lietuvių-estų draugijos steigėjų 1927 m. Rašė iš pradžių lenkiškai. Nuo 1905 m. pradėjo bendradarbiauti „Vilniaus žiniose“, vėliau „Šaltinyje“, „Vienybėje“, „Viltyje“, „Lietuvos žiniose“, „Draugijoje“, „Vaire“, „Vaivorykštėje“ ir kt. pasirašinėdamas slapyvardžiais Peregrinus, Pen-tis ir kt. Parašė ir literatūrinių kūrinių.

Šaltiniai:
Internete: http://www.daukantas.lt/edu/lt_kalba/kalbininkai/Penkaitis_Pranas


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija