Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Liudas Vaineikis
Svirplių kaimas, Joniškio rajono savivaldybė, 1869 m. rugpjūčio 31 d.

1889 metais baigė Mintaujos (dabar- Jelgava) gimnaziją. Dalyvavo jaunimo draugijų veikloje, skaitė lietuvišką spaudą. 1889 m. įstojo į Maskvos Universiteto Medicinos fakultetą, iš karto įsitraukė į slaptos lietuvių studentų draugijos veiklą, organizavo ratelį „Ūkininkui“ remti. Rašė į „Ūkininką“ ir „Varpą“. 1995 m. areštuotas ir uždarytas į Šiaulių kalėjimą, paleistas. 1986 ištremtas į Kazanę. Kazanės universitete 1896 m. laikė baigiamuosius gzaminus. 1898 m. apsigyveno Palangoje. Palangoje vertėsi gydytojo praktika. Dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime: buvo lietuvių draugijų narys, organizavo slaptus ratelius, rašė straipsnius slaptai lietuviškai spaudai. Rėmė uždraustų knygų gabenimą ir platinimą. Buvo vienas iš pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ organizatorių, kuris surengtas 1899 m. Palangoje. 1900 metais parengė Paryžiuje pasaulinės parodos lietuviškąjį skyrių. 1900-aisiais suimtas, kalintas Mintaujos (dabar - Jelgavos) ir Liepojos kalėjimuose apie du metus ir tik tada nubaustas 5 metams tremties Jakutijoje už platinimą priešingos caro santvarkai literatūros. Kartu į su juo į tremtį savanoriškai išvyko ir žmona Stasė Vaineikienė. Po Pirmojo pasaulinio karo paskirtas Joniškio ligoninės vedėju. 1921 metais grįžo į Palangą, buvo vidurinės mokyklos mokytojas. Dėl politinių priežasčių iš Palangos turėjo pasitraukti 1928 metais. Tuo metu jam paskirtas visuomenės veikėjo 380 litų pensija ir apdovanotas DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu. Grįžęs į Palangą paskirtas kurorto gydytoju, 1933 metais išrinktas Palangos burmistro pavaduotoju, bet Kretingos apskrities viršininku netvirtintas tariamai dėl senyvo amžiaus. Nuo 1890 metais bendradarbiavo leidiniuose „Šviesa“, „Ūkininkas“, „Apšvieta“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Varpas“. Nepriklausomos Lietuvos laikais rašė „Lietuvos mokykloje“, „Karde“ ir kt. spaudos draudimo metais pasirašinėdavo slapyvardžiais Svirplys, S-lys, S-plys, Sv., L. V. ir kitais. Taip pat Liudas Vaineikis yra surinkęs didelį pluoštą tautosakos.
Mirė 1938 m. Kaune.

Šaltiniai:
Internete: http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=234


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija