Šiandien 2024 m. balandžio 22 d., pirmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Vyskupui emeritui Antanui Vaičiui įteiktos Skuodo r. Garbės piliečio regalijos.
Skuodas, Skuodo rajono savivaldybė, 2006 m. spalio 27 d.

Spalio 27 dieną Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje būta didelių iškilmių: vyskupui emeritui Antanui Vaičiui, kilusiam iš Skuodo rajono, Geidučių kaimo, įteiktos Skuodo garbės piliečio regalijos. Tai jau tryliktasis Skuodo garbės pilietis. Tądien aukotos šv. Mišios, kuriose dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, dekanato kunigai, vyskupo sūnėnas kanauninkas Juozas Vaičius ir kiti garbingi svečiai.

Vysk. J.Boruta sakė, kad Dievas duoda gyventi vienokiais ar kitokiais laikais, ir visada būna smagu grįžti į gimtuosius kraštus. Gausiai susirinkusius tikinčiuosius informavo, jog vysk. A.Vaičių pakvietė rajono valdžia, kad jam įteiktų Skuodo garbės piliečio regalijas, o pats vardas jau buvęs suteiktas anksčiau. Anot jo, vysk. A.Vaičius daug gero nuveikė vyskupijoje, kad išliktume katalikais, lietuviais.

Generalvikaras prel. J.Šiurys prisiminė, kaip prieš 15 – 18 metų jis vežęs vysk. A.Vaičių į Skuodą. J.Šiuriui Skuodo rajonas tada nepatiko ir apie tai jam pasakęs. Tik paskui susizgribo, jog vyskupas yra gimęs būtent Skuodo žemėje. Vėliau vysk. A.Vaičius radęs progą prikišti jo „negražų“ gimtąjį kraštą... Anot prel. J.Šiurio, kam tenka pažinti Skuodą, sužino, kad tai – nuostabus kraštas. Skuodo žemė išaugino ne vieną kunigą, vysk. A.Vaičių, arkivyskupą P.Karevičių. Skuode iškilmingai vyko Eucharistinis ir Mariologinis kongresai. Rajono valdžia palanki Bažnyčiai.

Skuodo dekanas kanauninkas Petras Merliūnas dėkojo vysk. A.Vaičiui, vysk. J.Borutai, kitiems garbiems svečiams. Pasveikino vysk. J.Borutą gimtadienio proga.

Skuodo rajono savivaldybės meras Liudvikas Žukauskas sakė, jog vysk. A.Vaičiui garbės piliečio vardą Taryba suteikė šių metų birželio 1 dieną, nes skuodiškiai visada jautė vyskupo meilę, dėmesį.

Vysk. A.Vaičių sveikino Skuodo ir Mosėdžio ateitininkai, tikintieji, krikščionys demokratai, P.Žadeikio gimnazija ir dar gausus būrys sveikintojų. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Paulikas pasveikino vyskupą J.Borutą su gimtadieniu, jam linkėta geros sveikatos, sugiedota „Ilgiausių metų“.

Vysk. A.Vaičius sakė manąs, jog daugiau Skuode neapsilankysiąs. Smagu jam buvę su visais pabendrauti. Jis dėkojo Dievui, parapijos ganytojui, merui, direktoriui, dekanui, visiems kunigams, kurie tą audringą dieną susirinko į bažnyčią pasimelsti.

Dar jaunas A.Vaičius meldėsi Skuodo bažnyčioje. Visąlaik troško būti kunigu. Nebėra A.Vaičiaus tėvų namelių Geidučiuose. Neliko ir kitų sodybų. Daugiau nei prieš metus Geidučių kaime pastatytas Rūpintojėlis, skirtas visam kaimui paminėti. Smagu vyskupui prisiminti Šačių parapiją, nuostabius mokytojus, ypač Jurgį Baltrūną, kurie išmokė mylėti tėvynę ir Dievą. Kadangi mokslas sekėsi gerai, Antaną tėvai leido mokytis toliau. Jis mokėsi Mosėdžio mokykloje, vėliau Skuodo gimnazijoje. Studijavo Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. 1950 metais įšventintas kunigu.

Tikintiesiems buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas. Šventoriuje vyskupai A.Vaičius, J.Boruta ir kiti garbės svečiai pasodino ąžuoliuką, parvežtą iš Kretingos miškų urėdijos.


Šaltiniai:
Internete: www.xxiamzius.lt


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija