Šiandien 2022 m. liepos 5 d., antradienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Jonas Vileišis
Medinių kaimas, Pasvalio rajono savivaldybė, 1872 m. sausio 3 d.

Jonas Vileišis gimė 1872 metų sausio 3 dieną Medinių kaime, Pasvalio rajone, laisvų karališkų valstiečių Vincento Vileišio ir Agotos Mačėnaitės šeimoje.
Jis – varpininkas, V. Kudirkos šalininkas, jo tautinių demokratinių idėjų puoselėtojas.

Jonas Vileišis buvo brolio Petro tautinės kultūrinės veiklos bendražygis Vilniuje, kuriam padėjo leisti pirmąjį lietuvišką „Vilniaus žinių“ dienraštį, su jaunatvišku entuziazmu gynė lietuvių kalbos teises sulenkėjusio Vilniaus ir jo krašto bažnyčiose, steigė kultūros draugijas ir plėtojo jų veiklą.
Jonas Vileišis buvo Lietuvos tarybos narys, ieškojo optimalių kelių nepriklausomai Lietuvos valstybei atkurti, Vasario 16 dienos bendraautorius ir Signataras.
Jonas Vileišis buvo pirmųjų nepriklausomos Lietuvos ministrų kabinetų (antrojo ir ketvirtojo) narys, kuris pradėjo kurti demokratinių krašto savivaldybių principus, nacionalinę finansų sistemą.
Jonas Vileišis buvo pirmasis Lietuvos Respublikos pasiuntinys Amerikoje, kuris pralaužė tarptautinio Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo ledus.
Jonas Vileišis buvo pirmasis ir ilgametis Kauno miesto burmistras, praktiškai įgyvendinantis demokratinius savivaldybių principus.
Jonas Vileišis buvo teisininkas ir žymus publicistas, nuoširdus dailės gerbėjas ir menininkų bičiulis, kultūros mecenatas.
Jono Vileišio gyvenimas truko septyniasdešimt metų, iš jų penkiasdešimt metų tarnavo lietuvių tautai, Lietuvai. Pagrindinės idėjos, kurios jam nušvietė kelią, buvo t a u t i š k u m a s, d e m o k r a t i j a, h u m a n i z m a s. Jos lėmė dvasinė J. Vileišio asmenybės jėgą, grožį, istorinį jom darbų reikšmingumą.

Šaltiniai:
Literatūra: A. Linčius, V. Narbutas „Biržų–Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai“, Vilnius, 2008, p. 28.
Internete: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/01/24/atmi_02.html


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija