Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Rapolas Šaltenis - rašytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis.
Klevėnuose, Anykščių r. , Utenos rajono savivaldybė, 1908 m. spalio 24 d.

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kur jo mokytojas buvo rašytojas kunigas Julijonas Lindė-Dobilas. 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultetą. Mokytoju lituanistu R. Šaltenis dirbo Kaišiadorių (1932–42), Ukmergės (1942) g-zijų, Anykščių (1943–44) direktorius, 1944-1945 Skiemonių, vėliau Utenos vid. m-los, Utenos gimnazijos, Utenos suaugusiųjų, Utenos neakivaizdinės vid. m-klų (1945–1975) direktorius, Utenos švietimo skyriaus inspektorius. Mokyklose buvo literatų įkvėpėjas. Būdamas A. Baranausko ir A. Vienuolio giminaitis, (R. Šaltenio motina Žukauskaitė – A. Vienuolio sesuo), savo jėgas paskyrė šių literatūros milžinų biografijų ir jų kūrybos tyrinėjimams, paskelbdamas biografines apybraižas "A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (1982), "Mūsų Baranauskas“ (1985). R.Šaltenis yra išleidęs memuarus "Jau skleidės burės“ (1991), "Gaudeamus igitur“ (1993), "Tikras netikras Vienuolis“ (1994), "Tarp dangaus ir žemės“ (apie Lindę-Dobilą), taip pat iš vokiečių kalbos yra išvertė L. Rėzos, Vydūno veikalų, parašytų vokiečių kalba. Prieš karą yra bendradarbiavo "Naujojoje Romuvoje“ ir kt. Dirbo ir žurnalisto darbą: (1932–35) "Šiaurės Lietuvos“ ir ,,Mūsų krašto“ redakcijose, paskelbė daug straipsnių kultūros, švietimo, literatūros klausimais. Mirė 2007 m. spalio 12 d. Utenoje.

Šaltiniai:
Literatūra: Utenos krašto enciklopedija


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija