Šiandien 2023 m. gruodžio 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Lietuviškos spaudos platinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1880 m.

Gana seniai Vilkaviškyje ėmė reikštis lietuviška veikla. 1880 metais kunigas Barkauskas parapijiečius buvo išmokęs lietuviškai rožančių trimis balsais giedoti. Vilkaviškio pradžios mokykloje, rusų įsteigtoje, nuo 1881 metų dirbęs Vincas Palukaitis (1855-1932) vaikus mokė ir lietuvių kalbos. Tai buvo vienas aktyvesnių tautinio atgimimo veikėjų: dalyvavo varpininkų suvažiavimuose ir buvo renkamas į valdomąsias institucijas. 1899 metais rusų žandarai jį suėmė, kurį laiką kalino, vėliau atleido iš mokytojo pareigų. Iš jo talkininkų minėtinas nuo 1884 metų Vilkaviškyje gyvenęs ir dirbęs veterinarijos gydytojas (vėliau generolas) Jonas Jurgis Bulota (1855-1942), Suvalkų gubernijos valdybos veterinarijos gydytojas Vilkaviškio ir Naumiesčio apskritims. Jis buvo "Varpo" ir "Ūkininko" leidimo komiteto narys. Pasinaudodamas tarnybiniu paštu, iš Tilžės beveik laisvai gabendavo lietuviškus raštus, padėdavo knygnešiams, perduodamas knygų ryšulius. Susekusi rusų policija J. Bulotą iškėlė. Tačiau grėsmė nenugąsdino vilkaviškiečių. Lietuvišką spaudą gausiai platino valdininkas Daukša, kunigas Sruoginis, Juozas Bulvičius, Juozas Navickas, Antanas Karuža ir kiti.

Šaltiniai:
Literatūra: 1997. Dvižiedė lelija. Vilkaviškis 300.


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija