Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Alfonsas Nyka-Niliūnas - poetas, vertėjas, kritikas
Nemeikščių k., Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1919 m. liepos 15 d.

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė – Alfonsas Čipkus) gimė Nemeikščių kaime, Utenos apskrityje. Poetas, vertėjas, kritikas.

1938 – 1939 m. Kaune Vytauto Didžiojo Universitete (VDU) pradėjo studijuoti romanistiką ir filosofiją. Vėliau porą metų tęsė šias studijas Vilniaus Universitete (VU). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, Tiubingeno ir Fribūro universitetuose gilino filosofijos bei meno istorijos žinias. Negana to, A. Nyka-Niliūnas studijavo ir baigė vokiečių, prancūzų ir anglų literatūras. Kurį laiką dirbo mokytoju lietuvių gimnazijose užsienyje, bendradarbiavo su kultūrine Lietuvos spauda. 1949 m. emigravo į JAV. Dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone, redagavo straipsnius, knygas.

Poezijoje debiutavo 1939 m. Pirmoji knyga Praradimo simfonijos išleista 1946 m. Tiubingene. Buvo išspausdinti ir kiti poezijos rinkiniai: Orfėjaus medis (1953), Balandžio vigilijos (1957), Vyno stebuklas (1974), Žiemos teologija (1985). Ne vienas iš šių rinkinių buvo premijuotas.
Pasižymėjo kaip talentingas kritikas. Vertė poeziją iš prancūzų (Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Claudel, H. Michaux), vokiečių (St. George), anglų (T.S. Eliot) ir italų (G. Leopardi) kalbų. Jo vertimų aruodui priklauso ir garsusis V. Šekspyro „Hamletas”, Vergilijaus, Goethes, Cz. Miloszo kūrinių vertimai.

A. Nyka-Niliūnas kartu su K. Bradūnu, J. Kėkštu, H. Nagiu dalyvavo išleidžiant poezijos antologiją „Žemė”. Pirmą kartą ji pasirodė 1951 m. Čia buvo įtraukta ir 1944 m. tragiškai žuvusio Vytauto Mačernio kūryba. Poetas reiškėsi ir kritikoje. Rašė straipsnius, recenzijas, esė. Žemininkų iniciatyva 1952 m. buvo pradėti leisti „Literatūros lankai”.
Savotišku bestseleriu Lietuvoje tapo Čikagoje išleisti du jo Dienoraščio fragmentų tomai (1: 1938-1970, 1998; 2: 1970-1998, 1999). Tai nėra tipiškas dienoraštis, leidžiantis skaitytojui sekti biografinių autoriaus įvykių eiga. Istoriniai įvykiai (Antrasis pasaulinis karas, pasitraukimas iš gimtojo krašto), asmeniniai įvykiai čia dažniausiai tėra kultūrinės, literatūrinės refleksijos, filosofinės žmogiškosios situacijos fonas.
1997 m. A. Nykai-Niliūnui paskirta Lietuvos nacionalinė premija.

Šaltiniai:
Literatūra: Utenos krašto enciklopedija
Internete: http://www.rasyk.lt/rasytojai/alfonsas-nyka-niliunas.html


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija