Šiandien 2022 m. liepos 6 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Pranas Daunys -rašytojas, organizuotos Lietuvos aklųjų veiklos pradininkas, pritakęs Brailio abėcėlę lietuvių kalbai
Paneveržio k., Utenos r. , Utenos rajono savivaldybė, 1900 m. rugsėjo 29 d.

DAUNYS PRANAS [1900 09 29 Paneveržyje (Utenos r.) – 1962 07 13 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse> Rašytojas, kompozitorius, Lietuvos kariuomenės savanoris. 1923–1962 m. gyveno Kaune.
1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Beraščius kareivius mokė rašto. 1923 01 06 mūšyje buvo sužeistas ir prarado regėjmą. Gyvendamas karo invalidų bendrabutyje Kaune išmoko kankliuoti. 1925–1926 m. komiteto Karo invalidams šelpti pasiųstas mokėsi muzikos Rygos aklųjų institute. Grįžęs rengdavo fortepijono koncertus. Yra išlikę plokštelių su įrašais kur jis akompanuoja K. Petrauskui. Sukūrė dainų ir pjesių fortepijonui.
1926 m. Aklujų suvažiavime įkūrė Lietuvos Aklųjų sąjungą. Valdybos nariu P. Daunys išbuvo 1926–1930 m. Daug nuveikė steigiant Kauno aklųjų institutą, kuriame 1927–1929 m. jis dirbo muzikos mokytoju. Lietuvių kalbai pritaikė L. Brailio abėcėlę. Rūpinosi aklųjų švietimu ir jų integracija į visuomenę. 1938 m. buvo vienas iš Lietuvos kurčnebylių globos draugijos ir instituto įkūrėjų. 1944–1945 m. – Kauno aklųjų įmonės direktorius. Pokario metais dirbo namudininku Kauno aklųjų kombinate.
1928 m. P. Daunys buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu ir dviem medaliais. Parašė grožinės literatūros kūrinius: „Vargo keliais“ (1933), „Ties likimo sostu“ (1937), „Benius Vanagas arba taip augo Lietuvos savanoris“ (1940) ir kt. Išleisti Prano Daunio „Raštai“.
1992 03 05 buvo įkurtas jo vardo fondas akliesiems remti.

Šaltiniai:
Literatūra: Utenos krašto enciklopedija
Internete: http://atminimas.kvb.lt/


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija